سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
شهید ثانی در میان دانشمندان شیعه از برجستگان و رؤ ساء و اعاظم فضلاء و ثقات ، برشمار است
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
شهید ثانی از نگاه بزرگان
از نگاه بزرگان 

شهید ثانی از دیدگاه علماء و دانشمندان اسلامی

شهرت شهید ثانی - از آنگاه كه به درنوردیدن بلدان اسلامی آغاز كرد، و در محضر اساتید بزرگ راه یافت - جهان اسلامی آنروز را فرا گرفت تا آنجا كه تدریجا منزلت علمی او و نیز مقام اجتهادش مورد قبول و اعتراف همگان بوده ، آنهم در حالیكه هنوز بیش از سی و سه سال از عمرش را پشت سر نگذاشته بود - نتیجه این شهرت ، چنان بود كه زبانها به ستایش او - آنهم با آمیزه ای از قداست روحی وی - گشوده شده ، و با عبارات مختلفی به مدح و ثناء وی ، سخن آغاز كردند. و ما نمونه هائی چند از این سخنها را در زیر می آوریم .

ابن العودی :

شهید ثانی از خصلتهای كمال ، محاسن و نخبه هائی را واجد بوده و قامت شخصیت او با انواعی از مفاخر كمال آراسته بوده ، و كالبد او به جان و روح فرازمندی می بالید كه خویشتن را در جوار او می یافت . او شیخ و بزرگ و جوانمرد این امت و مبدء و منتهای فضائل بوده است ... لحظه ای از عمرش را جز در كسب فضیلت مصروف نداشت . اوقات شبانه روزی خود را چنان برنامه ریزی می كرد كه وی را در تمام لحظات سودمند افتد.

صاحب ((المقابیس )):

شهید ثانی ، افضل متاءخرین ، اكمل متبحرین ، نادره پسینیان ، یادگار پیشینیان ، مفتی همه طوائف اسلامی ، راهنمای دینی مردم به راهی پایدار و صراطی مستقیم ، مقتدای شیعه ، و نور شریعت بود كه سخنان بزرگان از برشمردن مزایا و استیفاء حق او در بیان فضائل پرارزشش نارسا است . و گفتار خردمندان و اندیشمندان سترك ، در گزارش مناقب و خصلتهای بلندش بسی ناچیز و حیرت گونه می باشد. در بلندای فضل و كمال و سعادت در لابلای شخصیت خود، میان مراتب علم و عمل و شكوه و جلال و شهادت ، گردهم آئی برقرار ساخت ؛ و او در سایه لطف نهان و آشكار خداوند متعال ، بسی موفق و مؤ ید بوده است .

 شیخ حر عاملی :

موضع و موقعیت شهید ثانی در فقه و علم و فضل و زهد و عبادت و تقوی و تحقیق و تبحر و عظمت مقام و شكوه منزلت و جامعیت فضائل و كمالات ، مشهورتر از آن است كه آنها را بازگو نمائیم . محاسن و اوصاف پسندیده اش بیش از حد احصاء و شمار است ، و مصنفات و آثار علمی او، مشهور و بر سر زبانها است . او فقیه و مجتهد و نحوی و حكیم و متكلم و عالم به قرآن و جامع انواع علوم و دانشها بوده ، و نخستین كسی است كه در جمع علماء شیعه به تصنیف كتابی در ((درایة الحدیث )) آغاز كرد.

شیخ یوسف بحرانی ، صاحب كتاب ((الحدائق )):

شهید ثانی در میان دانشمندان شیعه از برجستگان و رؤ ساء و اعاظم فضلاء و ثقات ، برشمار است . عالمی است عامل ، و محققی است موفق و موشكاف ، و زاهد و پارسائی است مجاهد كه محاسن و اوصاف حمیده اش فزونتر از آن است كه به شمارش درآید، و فضائلش بیش از آن است كه كسی بتواند كاملا آنها را غوررسی كند.

تفرشی در كتاب ((نقدالرجال )):

شهید ثانی از دانشمندان موجه و آبرومند شیعه و از رجال مورد اعتماد می باشد كه در خزانه خاطر خویش مایه های فراوانی از علم را اندوخته ، و سخنانش ‍ پاكیزه از لغزشها بوده است . شاگردان برجسته ای را پرورد، و كتابهای نفیس و جالبی را تاءلیف كرد، و به خاطر تشیع در قسطنطنیه به شهادت رسید.

 خوانساری ، صاحب ((روضات الجنات )):

تاكنون ، یعنی حدود سال 1263 ه ‍ ق ، در جمع دانشمندان بزرگ و برجسته شیعه كسی را به یاد ندارم كه از لحاظ شكوه شخصیت ، سعه صدر، خوش فهمی ، حسن سلیقه ، نظام و برنامه تحصیلی ، كثرت استادان ، ظرافت طبع ، معنویت سخن ، و پختگی و بی نقص بودن آثار علمی ، به پای او برسد. بلكه این استاد بزرگوار در تخلق به اخلاق الهی و قرب منزلت ، چنان می نمایاند كه تالی تلو معصوم (علیه السلام ) است ، یعنی بلافاصله در رده پس از معصومان پاك قرار دارد.

حاج میرزا حسین نوری محدث :

شهید ثانی در جمع متاءخرین ، فاضلترین علماء و كاملترین دانشمندان متخصص به شمار می آید، وی نادره دوران و شخصیت شگفت انگیز پسینیان ، و یادگار بزرگان پیشین ، و مفتی همه طوائف اسلامی و راهنمای مردم به صراط مستقیم ، و مقتدای شیعه و... بوده است .

علامه مامقانی :

شهید ثانی ، دارای محفوظاتی سرشار و نیز پاكیزه گفتار بوده است . و كتاب ما - اگر چه در جهت شرح حال دانشمندان تاءلیف نشده است ، بلكه صرفا رجال حدیث در آن گزارش می شود -؛ لكن از امثال این استاد بزرگوار، سطری و گوشه ای از شرح حال آنها را به منظور تبرك و تیمن در این كتاب یاد می كنیم .

علامه امینی :

شهید ثانی از نگاه بزرگان

شهید ثانی از بزرگترین حسنات و عطایای روزگار، و سرشارترین بحر مواج علم ، و زیور دین و آئین اسلام ، و استاد فقهاء سترك ، و آشنا و ماءنوس با دانش و متخصص در علوم و دانشهای با ارزش از قبیل : حكمت ، كلام ، فقه ، اصول ، شعر، ادب ، طبیعی ، و ریاضی بوده است . آنچه كه ما را از زحمت تعریف این استاد بی نیاز می سازد شهرت جالب و شگفت آور او در تمام این علوم می باشد. لذا به تعریف و شناساندن نیازی نداریم ؛ چون مقام و منزلت علمی و اخلاقیش ‍ روشنتر از هرگونه تعریفی می باشد. و هر چه درباره او می گویند، كوتاه تر از گامهای بلندی است كه او در این رهگذر برداشته و پائین تر از اوج شهرت او می باشد. درود خداوند بر او، خدائی كه از میان نعمای وافرش چنین نعمتی والا را بر خلق ارزانی داشته ، و او نیز به نوبه خود، كرم و احسان خود را به مردم افاضه نموده ، و دانش های توفیق آفرین و رهائی بخش و علومی كه نیاز جامعه را برآورده می سازد در میان امت رواج داده و بدآنها رونق بخشیده است .


منبع: سایت مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهران

تهیه و تنظیم: فریادرس گروه حوزه علمیه

تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین