تبیان، دستیار زندگی
مورد دیگری که ما را بسیار در کشیدن نقشه های سازه کمک می کنند گیره ها هستند که در این بخش به توضیح بعضی از گیره ها که ما را در رسم نقشه بیشتر کمک می کند یا به عبارت دیگر پرکاربردتر است می پردازیم. در نوار وضعیت که ...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : میثم رفیعی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

نقشه کشی سازه های فشاری و پل با بار متحرک

بخش دوم: دستورات ویرایشی

این بخش به سه مفهوم اشاره می کند: 1- گیره شی    2- ایجاد آرایه        3- رسم کمان

مورد دیگری که ما را بسیار در کشیدن نقشه های سازه کمک می کنند گیره ها هستند که در این بخش به توضیح بعضی از گیره ها که ما را در رسم نقشه بیشتر کمک می کند یا به عبارت دیگر پرکاربردتر است می پردازیم. در نوار وضعیت که در پایین صفحه اتوکد قرار دارد آیکن نقشه کشی سازه های ماکارونی، دستورات ویرایشی موجود است که با عنوان گیره شی قرار دارد که از آن برای انتخاب نقاط خاص (مثل نقاط انتهایی خط، مرکز دایره یا کمان، نقطه میانی یک خط و....) کمک گرفته می شود.

اگر این آیکن را باز کنید 17 آیکن در آن موجود است که هر کدام از آن ها نمونه ای از گیره ها هست که در این بخش ما فقط گیره های مهم و پرکاربرد را توضیح می دهیم.

نقشه کشی سازه های ماکارونی، دستورات ویرایشی

1-نقشه کشی سازه های ماکارونی، دستورات ویرایشیEndpoint   نقطه انتهایی

از این گیره برای انتخاب نقطه انتهایی خط، کمان و منحنی استفاده می شود و مخفف آن در خط فرمان، end است. برای فعال کردن این گیره باید بر روی آیکن آن کلیک کنید و بعد با نشانه روی ماوس نقطه انتهایی را نمایش می دهد.

2-نقشه کشی سازه های ماکارونی، دستورات ویرایشیmidpoint  نقطه میانی

به کمک این گیره می توان نقطه میانی خطوط مستقیم، کمان ها را انتخاب کرد. مخفف این دستور در خط فرمان mid است.

برای فعال کردن این گزینه روی آیکننقشه کشی سازه های ماکارونی، دستورات ویرایشیکلیک کنید یا در خط فرمان حروف mid را تایپ کنید و کلید Enter را فشار دهید یا آن را به صورت دائمی انتخاب نمایید.

3-نقشه کشی سازه های ماکارونی، دستورات ویرایشیIntersection    (نقطه تقاطع)

به کمک این گیره می توان محل دقیق نقطه تلاقی دو شی اعم از خط، دایره، کمان و... را یافت، مخفف این دستور در خط فرمان  int است و علامت آن یک ضربدر نارنجی رنگ می باشد.

4-نقشه کشی سازه های ماکارونی، دستورات ویرایشیApparent Intersection    (نقطه تقاطع ظاهری)

به کمک این گیره می توان محل دقیق نقطه تلافی دو شی اعم از خط، کمان و... را یافت. مخفف این دستور در خط فرمان، app است.

5-نقشه کشی سازه های ماکارونی، دستورات ویرایشیExtension    (نقطه ای روی امتداد شی)

به کمک این گیره می توانید نقطه ای را در امتداد خط یا کمان، با فاصله ی دلخواه انتخاب کنید. مخفف این دستور در خط فرمان ext است.

6-نقشه کشی سازه های ماکارونی، دستورات ویرایشیcenter    (نقطه مرکز)

به کمک این گیره، می توانید مرکز دایره، کمان و بیضی را به طور دقیق تعیین کنید. مخفف این دستور در خط فرمان، cen است و علامت آن یک دایره نارنجی رنگ همراه است.

در قسمت دیگری از این بخش می خواهیم از آرایه صحبت کنیم.

چهار روش برای ایجاد آرایه وجود دارد که به شرح زیر است.

پانل modify از زبانه Home

نوار منو

مخفف دستور

دستور خط فرمان

نقشه کشی سازه های ماکارونی، دستورات ویرایشی

Modify>>Array

Ar

Array

موقعیت این دستور در پانل modify، در شکل زیر نمایش داده شده است.

نقشه کشی سازه های ماکارونی، دستورات ویرایشی

با این دستور می توانید از یک شی مثل یک دایره، به صورت مستطیلی یا قطبی نسخه برداری کرد.

نقشه کشی سازه های ماکارونی، دستورات ویرایشی    نقشه کشی سازه های ماکارونی، دستورات ویرایشی

قطبی                                                           مستطیلی

1-آرایه مستطیلی (Rectangular array): یک آرایه ی مستطیلی از تعدادی ردیف (Row) و ستون (column) تشکیل شده است که فاصله بین ردیف ها (Row offset) و ستون ها (column offset) قابل تنظیم است.

Select object: با کلیک روی آیکن نقشه کشی سازه های ماکارونی، دستورات ویرایشی پنجره Array ناپدید می شود تا بتواند اشیایی را که قصد نسخه برداری از آن ها را دارید، انتخاب کنید.

Rows: در این کادر، تعداد ردیف های آرایه مشخص می شوند.

Columns: تعداد ستون هاس آرایه مشخص می شود.

Row offset: فاصله بین ردیف ها.

Columns offset: فاصله بین ستون ها.

Angle of array: در این کادر زاویه آرایه نسبت به محور x تعیین می شود. این زاویه در حالت پیش فرض صفر است.

آیکن های نقشه کشی سازه های ماکارونی، دستورات ویرایشی: با انتخاب این آیکن ها که روبه روی سه گزینه Row offset، column offset و Angle of array قرار دارند، می توان فاصله ردیف ها و ستون ها و همچنین زاویه آرایه را با ماوس مشخص کرد.

2 -آرایه قطبی (polar Array)

یک آرایه قطبی از نسخه برداری یک شی، مثل یک دایره حول نقطه مرکز center point به دست می آید.

همان طور که قبلاً گفته شد، بعد از اجرای دستور Array پنجره مربوط به آن باز می شود و با کلیک به روی گزینه polar array آرایه قطبی را فعال کنید و گزینه های آن را مطابق شکل زیر دارید:

نقشه کشی سازه های ماکارونی، دستورات ویرایشی

گزینه های متفاوت با آرایه مستطیلی در این پنجره عبارتند از:

Center point: در این قسمت می توان مرکز دوران را به دو طریق تعیین کرد:

1 - وارد کردن مختصات x و y در کادرهای متناظر با هر یک.

2  - کلیک روی آیکن     و انتخاب مرکز با ماوس (این روش موسوم تر است)

Method and values: در این قسمت، نحوه چیدمان شی حول مرکز تعیین می شود، این قسمت خود شامل گزینه های زیر است:

Method :در Autocad سه روش برای پیدمان پیش بینی شده اند که این سه روش را می توان از منوی گشودنی این قسمت ملاحظه کرد: این سه روش عبارتند از :

Total number of items & Angle :تعیین تعداد کل اشیا و زاویه کل آرایه.

Total number of items and Angle between items :تعیین زاویه کل آرایه و زاویه بین هر دو شی متوالی.

Total number of itemsدر این گزینه تعداد کل اشیا تعیین می گردد.

Angle to fill:با انتخاب این گزینه زاویه کل آرایه تعیین می شود.

Angle between items :در این گزینه زاویه بین هر دو شی متوالی در آرایه تعیین می شود.

Rotate items as copied:اگر این گزینه فعال باشد، شی هنگام نسخه برداری، دوران نیز داده می شود.

مطالب مرتبط

نقشه کشی سازه های فشاری و پل با بار متحرک، جلسه اول

بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان، تهیه: میثم رفیعی

تنظیم: نسرین صادقی