قبض روح انسان یا دریافت کامل آن توسط فرشته مرگ آخرین مرحله از سکرات موت و اولین وهله از قدم گذاشتن به عالم برزخ است. کیفیت قبض روح افراد متناسب با چگونگی اعتقادات، روحیات، اعمال و بالاخره مجموعه ی شخصیت آنان است . گروهی از اهل ایمان که در تمام طول حیات خو
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

رابطه نوع مرگ با اعمال انسان

قبض روح

قبض روح انسان یا دریافت کامل آن توسط فرشته مرگ آخرین مرحله از سکرات موت و اولین وهله از قدم گذاشتن به عالم برزخ است. کیفیت قبض روح افراد متناسب با چگونگی اعتقادات، روحیات، اعمال و بالاخره مجموعه ی شخصیت آنان است . گروهی از اهل ایمان که در تمام طول حیات خود تسلیم دستورات خداوند بوده و تا حد امکان خود را از رذایل اخلاقی پاک کرده و در ردیف اولیا و مقربین درگاه الهی قرار گرفته اند قبض روح آنان در آسان ترین و بهترین حالات صورت می گیرد.(1)

علامه طباطبائی در تاثیر این مطلب به روایتی اشاره می کنند که از امام صادق علیه السلام سؤال می شود: « آیا مومن از مرگ و قبض روح خود کراهت دارد؟» امام(علیه السلام) در پاسخ می فرمایند: «نه به خدا سوگند وقتی فرشته مرگ به نزدش می آید تا روحش را قبض کند، مومن به جزع در می آید. ملک الموت به او می گوید: من نسبت به تو مهربان تر از پدری مهربان هستم، چشمانت را باز کن و ببین. پس مومن چشم خود را باز می کند و رسول خدا (صلی الله علیه و آله) و ائمه اطهار(علیهم السلام) را می بیند. سپس از جانب خداوند ندائی می رسد: ای روح آرام به سوی پروردگارت برگرد..... پس داخل دربندگان و بهشت من شو.»(2)

قبض روح گناهکاران، ظالمان و کافران، بسیار سخت و هولناک است، چون آن ها قدم به عالمی می گذارند که عمری آن را انکار می کردند و به جای آماده شدن برای آن، در معاصی و شهوات غوطه ور بوده اند

در احادیث بسیاری قبض روح مومن و نحوه ی انتقال او از این دنیا به دنیای دیگر به بوئیدن گل،(3) استحمام و رها شدن از پلیدی ها، انتقال از زندان به قصر، بیرون آوردن لباس چرکین و رها شدن از غل و زنجیر تشبیه شده است.(4)

اما قبض روح گناهکاران، ظالمان و کافران، بسیار سخت و هولناک است، چون آن ها قدم به عالمی می گذارند که عمری آن را انکار می کردند و به جای آماده شدن برای آن، در معاصی و شهوات غوطه ور بوده اند. قرآن کریم حال آنان را چنین توصیف می کند: کاش ستمگران را در گرداب های مرگ می دیدی که فرشتگان دست هایشان را گشوده اند و نهیب می زنند: جان هایتان را بیرون دهید که امروز به سزای آنچه به ناحق بر خدا دروغ می بستید و در برابر آیات او تکبر می کردید، به عذاب خوار کننده ای کیفر می شوید.(انعام/93)

در احادیث دیگری نحوه ی قبض روح چنین افرادی، سخت تر از بریده شدن با اره، تکه تکه شدن با قیچی، خرد شدن با قطعه سنگ ها و چرخش محورآسیاب بر کاسه چشم ها دانسته شده است.(5)

نتیجه می گیریم که نحوه ی مردن انسان ها به طور کامل مرتبط با اعمال آن هاست.

           بخش اعتقادات تبیان


فهرست منابع

1-    حسین سوزنچی، زندگی پس از مرگ، ج 4 ، ص 56

2-    علامه طباطبائی، ترجمه تفسیرالمیزان، ج 20 ، ص672

3-    شیخ طوسی، امامی ، ج 2، ص 29

4-    شیخ صدوق، معانی الخبار، ص 289- 290

5-    حسینی تهرانی، معاد شناسی، ص 42-41

              

مشاوره
مشاوره
اگر در خصوص این موضوع سوالی داشتید، به مشاوره تبیان مراجعه نمایید .