تبیان، دستیار زندگی
آزمایش ساده امروز به شما نشان می دهد که تنها میتوانید مقدار مشخصی قند در اب حل کنید و این مقدار به دمای آب بستگی دارد...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

حل کردن قند در حرارت های مختلف

حل کردن قند در حرارت های مختلف
حل کردن قند در حرارت های مختلفاین سری از آزمایش ها برای دانش آموزان ابتدایی بسیار مناسب می باشد.

آزمایش 6 حل کردن قند در حرارت های مختلف

حل کردن قند

حل کردن قند در حرارت های مختلف

حل کردن قند در حرارت های مختلف

آزمایش ساده امروز به شما نشان می دهد که تنها می توانید مقدار مشخصی قند در آب حل کنید و این مقدار به دمای آب بستگی دارد.

وسایل مورد نیاز حل کردن قند در حرارت های مختلف

  • تکه های قند
  • یک لیوان آب سرد
  • یک لیوان آب گرم
  • قاشق برای هم زدن

دستور کار حل کردن قند در حرارت های مختلف

حل کردن قند در حرارت های مختلف
  1. در ابتدا مطمئن شوید آب داخل دو لیوان به یک انداره است.
  2. یک حبه قند داخل لیوان آب سرد بیاندازید و هم بزنید تا حل شود. این کار را آن قدر تکرار کنید تا دیگر هیچ حبه قندی حل نشود و در لیوان ته نشین شود.
  3. تعداد حبه های حل شده را یادداشت کنید.
  4. مراحل 2و 3 را با لیوان آب گرم انجام دهید.
  5. تعداد حبه قند های حل شده در آب سرد و آب گرم را با هم مقایسه کنید. در کدام لیوان قند های بیشتری حل شده است؟

نتیجه حل کردن قند در حرارت های مختلف

آب سرد مانند اب گرم قادر به حل کردن تعداد زیادی قند نیست. اما چرا؟

آب داخل لیوان را محلول می نامیم.

زمانی که محلول نمی تواند قند بیشتری را در خود حل کند، می گوییم محلول اشباع شده است یعنی در این حالت قند در لیوان ته نشین می شود.

دلیل این که آب گرم قند بیشتری را در خود حل می کند این است که حرکت مولکول ها در آن سریع تر است و نیز فاصله مولکول ها نیز بیشتر است. در نتیجه مولکول های قند در این فاصله ها جای می گیرند.


مرکز یادگیری سایت تبیان

تهیه: سمیرا بادامستانی - تنظیم: یگانه داودی