تبیان، دستیار زندگی
آیا بجز غسل مستحبی برای رفتن به مسجد الحرام، غسل دیگری برای طواف مستحب است، و در صورت وجود چنین استحبابی، آیا یک غسل به نیت هر دو کافی است؟
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

استفتائات در مورد حج(4)

سلامت در حج

سوال: شخصی از روی جهل به مسأله در فرودگاه جدّه برای عمره مفرده محرم میشود وپس از انجام طواف و نماز و سعی متوجه میشود که می بایست به یکی از مواقیت برود، تکلیف او در این صورت چیست؟

آیةالله خامنه ای: فعلا تکلیفی ندارد، بلی اگر از طرف کسی نایب بوده و یا به سبب نذر عمره واجب شده باشد کفایت نمیکند .

آیةالله سیستانی: عمره او باطل است و اگر نمیتواند به میقات برود میتواند از ادنی الحل (نزدیکترین میقات)مانند مسجد تنعیم، دوباره مُحرم شود و اعمال را انجام دهد.

آیةالله فاضل لنکرانی: در فرض سؤال، عمره باطل است و تکلیف خاصّی ندارد و چنانچه عمره به جهتی بر او واجب بوده است یا بخواهد یک عمره مستحبی انجام دهد باید به یکی از مواقیت برگردد ولو به ادنی الحل و محرم شود و اعمال را انجام دهد .

آیةالله نوری همدانی: بجز غسل مستحبی برای رفتن به مسجدالحرام استحباب غسل دیگری برای طواف ثابت نیست

آیةالله مکارم شیرازی:  احرام عمره مفرده منحصر به مواقیت معروف نیست. اگر این شخص توجه میداشت و نیت احرام را در حدیبیّه که نقطه ای است میان جده و مکه یا محاذات آن تجدید میکرد، عمره اش صحیح بود و همچنین اگر در جده نذر احرام کرده بود عمره او بی اشکال بود ولی حالا که هیچ یک از این دو کار را انجام نداده احرامش باطل است و باید به تنعیم که ادنی الحلّ محسوب میشود و امروز در کنار شهر مکه قرار گرفته، برود و از آنجا محرم شود و عمره را تجدید کند.

آیةالله لطف الله صافی: در فرض سؤال، احتیاطاً بقیّه اعمال عمره را اتمام کند و چنانچه عمره مفرده به نذر و غیره واجب بوده اکتفا به آن نکند و از ادنی الحلّ محرم شود و عمره واجبه خود را انجام دهد. والله العالم

آیةالله شیخ جواد تبریزی: احتیاطاً به یکی از مواقیت ولو به جحفه برود و برای عمره مفرده احرام ببندد و اعمال عمره مفرده را انجام دهد. والله العالم

آیةالله نوری همدانی: اگر بعد از اعمال متوجّه شود عمره او صحیح است.

سوال: آیا بجز غسل مستحبی برای رفتن به مسجد الحرام، غسل دیگری برای طواف مستحب است، و در صورت وجود چنین استحبابی، آیا یک غسل به نیت هر دو کافی است؟

آیةالله خامنه ای: برای خصوص طواف هم غسل مستحبی وارد شده است ولی میتوانید هر دو را در یک غسل نیت کنید.

آیةالله سیستانی: غُسل زیارت کعبه مستحب است ولی استحباب غُسل دخول مسجدالحرام و غسلِ طواف ثابت نیست و اگر خواست انجام دهد به قصد رجاء اشکال ندارد و میتواند یک غسل را به نیّتهای متعدد انجام دهد.

آیةالله فاضل لنکرانی: بلی برای هر دو مورد; یعنی دخول در مسجدالحرام و طواف غسل مستحب است و یک غسل به نیت هر دو کفایت میکند.

 آیةالله مکارم شیرازی: ظاهراً طواف، غسلِ مستحب ندارد.

آیةالله لطف الله صافی: غسل برای طواف بالخصوص، به نظر نرسیده است. والله العالم.

آیةالله شیخ جواد تبریزی: برای زیارت بیت الله غسل مستحب است و طواف، زیارت بیت است.

آیةالله نوری همدانی: با سلام، بجز غسل مستحبی برای رفتن به مسجدالحرام استحباب غسل دیگری برای طواف ثابت نیست.

آیةالله مکارم شیرازی: احرام عمره مفرده منحصر به مواقیت معروف نیست. اگر این شخص توجه میداشت و نیت احرام را در حدیبیّه که نقطه ای است میان جده و مکه یا محاذات آن تجدید میکرد، عمره اش صحیح بود و همچنین اگر در جده نذر احرام کرده بود عمره او بی اشکال بود ولی حالا که هیچ یک از این دو کار را انجام نداده احرامش باطل است و باید به تنعیم که ادنی الحلّ محسوب میشود و امروز در کنار شهر مکه قرار گرفته، برود و از آنجا محرم شود و عمره را تجدید کند

سوال: شخصی پس از استقرار وجوب حج، دیوانه شده، وظیفه ولیّ، نسبت به حج او چیست؟

آیةالله خامنه ای: ولیّ مجنون (پدر وجدپدری دیوانه) نسبت به حج او تکلیفی ندارد، اگر تا آخر عمر عاقل شد خودش حج بجا میآورد و گرنه پس از مرگ از ترکه او نایب میگیرند.

آیةالله سیستانی: باید پس از مرگ برای او نایب بگیرد.

آیةالله فاضل لنکرانی: چنانچه امید افاقه(بهبودی از دیوانگی) هست صبر کنند والاّ بنابر احتیاط واجب، ولیّ شرعی او از مال او یک حج نیابی انجام دهد.

آیةالله مکارم شیرازی: ولیّ او وظیفهای ندارد، مخصوصاً اگر امید زوال جنون باشد ولی بعد از مردن او باید از مال او حج را نیابتاً بجا آورند.

آیةالله لطف الله صافی: در فرض سؤال، چنانچه افاقه حاصل شود(عاقل شود) ، باید حج را بجا آورد و در صورت عدم افاقه تا حین موت، باید پس از موت برایش حجّ استیجار شود. والله العالم

آیةالله شیخ جواد تبریزی: تا زنده است ولیّ وظیفه ای ندارد و پس از مردن وی از ترکه اش برای وی حج میگیرد. والله

العالم.

آیةالله نوری همدانی: اگر مال دارد لازم است ولیّ اقدام به حجّ نیابی بکند.

فرآوری:زهره غفوری

بخش احکام اسلامی تبیان

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.