سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
آشنایی با جملات معلوم، آشنایی با جملات مجهول، طرز ساختن جملات مجهول...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

passive

جملات مجهول (passive)

جملات  مجهول

اهداف درس(Objectives):

 1. آشنایی با جملات معلوم
 2. آشنایی با جملات مجهول
 3. طرز ساختن جملات مجهول

شرح درس:

 

یکی از پرکاربرد ترین جملات در زبان انگلیسی، جملات مجهول می باشند که کاربرد بسیار وسیعی دارند و اگر شما زبان آموزان عزیز بتوانید این زمان را بخوبی یاد بگیرید و در مکالمات خود بیشتر از این نوع جملات استفاده کنید، قدم بزرگی در زبان انگلیسی برداشته اید.

 

جملات مجهول (passive) نقطه مقابل جملات معلوم (active) می باشند.

 

جملات معلوم   جملات مجهول (passive)

در این نوع جملات، فاعل در جمله موجود می باشد و فعل به فاعل نسبت داده می شود.

 

مثال جملات مجهول (passive)

 Ali broke the door  

علی در را شکست.

 

جمله ی بالا معلوم می باشد زیرا، فاعل کار مشخص می باشد و فعل شکستن به علی، که فاعل کار است ربط داده شده است.

 

جملات مجهول   جملات مجهول (passive)

در این نوع جملات شما کننده کار (فاعل) را ندارید و فعل جمله به مفعول نسبت داده می شود

 

مثال جملات مجهول (passive)

 The door was broken

 در شکسته شد.

در مثال بالا فاعل مشخص نیست و فعل جمله به مفعول (the door) ربط داده شده.

همان طور که می بینید در دو مثال بالا دو جمله کاملا متفاوت از یک اتفاق داریم که هر کدام نکته ای را به ما اطلاع می دهد.

در مثال اول شکسته شدن در مهم نبود بلکه علی (کننده کار) مهم بود چرا که در را شکسته بود ولی در مثال دوم شکسته شدن در مهم بود نه کننده کار (علی)

 

ساخت جملات مجهول:

برای مجهول کردن یک جمله معلوم:

 1. جملات مجهول (passive)مفعول را به اول جمله و به جای فاعل قرار می دهیم.
 2. جملات مجهول (passive)فعل To be مناسب با زمان جمله را اضافه می کنیم.
 3. جملات مجهول (passive)قسمت سوم فعل (P.P) را اضافه می کنیم.

توجه  جملات مجهول (passive)

 فاعل جمله را می توان با حرف اضافه by به آخر جمله اضافه کنیم.  

 

... + شکل سوم فعل + فعل کمکی + مفعول

 

برای ساخت جملات مجهول از فرمول بالا استفاده می کنیم.

در ابتدا ما می خواهیم که جمله ای معلوم را به مجهول تبدیل کنیم، این کار در 3 مرحله انجام می شود:

Ali broke the door

 

 1. 1 - برای تبدیل جمله بالا که معلوم می باشد به مجهول، ابتدا فاعل را از جمله حذف می کنیم و سپس مفعول را به ابتدای جمله و بجای فاعل می گذاریم، به این صورت:

the door broke

جمله بالا معنی ندارد و باید تغییراتی روی آن انجام شود و این تغییرات با اضافه شدن حرف اضافه انجام می شود.

 

 1. 2 - با توجه به زمان جمله که در مثال بالا گذشته ساده می باشد، فعل کمکی مناسب را به آن اضافه می کنیم، که در این مثال فعل کمکی was می باشد. حالا جمله بصورت زیر است:

The door was broke

 

 1. 3 - تغییر سوم را در فعل انجام می دهیم، در جملات مجهول همیشه فعل ما بصورت شکل سوم گفته می شود. بنابر این شکل سوم فعل را بجای broke می نویسیم. حالا جمله ما کامل شده و صحیح می باشد:

  The door was broken

این روش را برای تمام زمان ها به کار می بریم تا بتوانیم جملات معلوم را به مجهول تبدیل کنیم.

 

نکته  جملات مجهول (passive)

 

The door was broken by Ali

نکته  جملات مجهول (passive)

 

The room was filled with smoke.

The lock was covered with paint.

Pepper was contained in the food.

مثال  جملات مجهول (passive)

 

حال ساده  جملات مجهول (passive)

many people use the library ===>> the library is used by many people

 

گذشته ساده  جملات مجهول (passive)

he found a parcel yesterday ===>> a parcel was found yesterday

 

حال استمراری  جملات مجهول (passive)

Daddy is painting the house ===>> the house is being painted (by daddy)

 

گذشته استمراری جملات مجهول (passive)

they were repairing the car ===>> the car was being repaired

 

آینده ساده  جملات مجهول (passive)

the company will offer better products ===>> better products will be offered

 

آینده با be going to جملات مجهول (passive)

they are going to inaugurate the shop next week ===>> the shop is going to be inaugurated next week

 

حال کامل (present perfect)  جملات مجهول (passive)

the director has ordered a lot of new equipment ===>> a lot of equipment has been ordered

 

گذشته کامل  (past perfect) جملات مجهول (passive)

he had already installed the computer ===>> the computer had been installed already

 

نکته جملات مجهول (passive)

همان طور که در مثال های بالا می بینید، افعال کمکی، که با رنگ آبی مشخصند، متناسب با زمان جمله انتخاب شده اند تا جملات مجهول را بسازند.

 

نکته جملات مجهول (passive)

 

جدول زمان ها  جملات مجهول (passive)

جملات مجهول (passive)

 

تست جملات مجهول (passive)

 

A.      did you clean the room? No, it ……….. tomorrow.

جملات مجهول (passive)

1.will                    2.will clean            3. Will be cleaned         4.was cleaned

 

B. The film ......... in this building on Mondays.

1.show                2. Is shown        3. Is showing                 4. Shows

 

C. When I was very small I ............. in the park one afternoon.

1. was lost         2. Lost                    3. Have lost                   4. Had lost


مرکز یادگیری سایت تبیان

تهیه: سمیرا بادامستانی - تنظیم: یگانه داودی

تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین