وب سایت موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
وب سایت موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
،آشنایی با زمان آینده کاملا، آشنایی با زمان آینده کامل استمراری، سوالی و منفی کردن این افعال، قیدهای این زمان، کاربرد این زمان...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

 (future perfect  tense- Future  perfect  continuous)

 

آینده کامل و آینده کامل استمراری

 

آینده کامل و آینده کامل استمراری (future perfect tense- future perfect continuous)

اهداف درس(Objectives):

 

       -   آشنایی با زمان آینده کامل

       -   آشنایی با زمان آینده کامل استمراری

       -    سوالی و منفی کردن این افعال

       -    قیدهای این زمان

       -    کاربرد این زمان

 

شروع درس:

 

آینده کامل : future perfect  tense

 

آینده کامل عملی را توصیف می کند که درآینده قبل از وقت معینی تمام خواهد شد و یا در یک زمان معینی در آینده تکمیل می شود . انگلیس زبانان معمولا”‌کمتر از این زمان استفاده می کنند مگر این که کامل شدن عمل روشن باشد .

این زمان صورت نحوی ویژه ای در زبان فارسی ندارد و برای رساندن مفهوم آن در فارسی از ماضی نقلی استفاده می کنیم . برای ساختن آن از فرمول زیر استفاده می‌کنیم .

will +  have + pp

علامت شناسایی این زمان by یا before  و یا (in a week , in 2 hours ) است که همراه اصطلاحات زمانی به کار می رود.

 

مثال  آینده کامل و آینده کامل استمراری (future perfect tense- future perfect continuous)

 

We 're  late , I  expect  the  film  will  already  have  started  by  the  time  we get  on  the  cinema .

 

ما دیرکرده ایم امیدوارم تازمانی که به سینما می رسیم فیلم به تازگی شروع شده باشد.

درزمان آینده کامل اکثرا”قید زمان درابتدای جمله نوشته می شود.

 

By  tonight , I  will  have  been  working  for  11  hours  without  a  break .

تا امشب 11 ساعت است که بدون استراحت کار کرده ام ( ماضی نقلی)

 

Before he returns, we have finished our homework .

قبل از اینکه او مراجعت کند ما تکلیفمان راتمام کرده ایم .

بنابراین اگر بعد از before  زمان گذشته ساده نباشد آینده کامل است .

 

توجـه  آینده کامل و آینده کامل استمراری (future perfect tense- future perfect continuous)

 

قیود certainly, probably, already  بعد از اولین فعل کمکی قرارمی گیرند.

 

I will have done all the work by the time they arrive.

قبل از اینکه برسند همه کار را انجام داده ام.

 

My little brother will go out as soon as he has finished his homework.

برادرم به محض اینکه تکالیفش راتمام کند بیرون می رود.

 

آینده کامل و آینده کامل استمراری (future perfect tense- future perfect continuous)

 


 

 آینده کامل استمراری : Future  perfect  continuous      

این زمان برای بیان عملی به کارمی رود که تانقطه معینی از آینده استمراریافته واحتمالا”œ ازآن پس نیز ادامه خواهد یافت . کاربرد آینده استمراری مانند آینده کامل است با این تفاوت که این زمان بر روی استمرارعمل تکیه دارد . برای ساختن آن ازفرمول زیر استفاده می کنیم .

will  have  been  +  - ing

 

مثال  آینده کامل و آینده کامل استمراری (future perfect tense- future perfect continuous)

By  6  o'clock , I  will  have  been  reading  English .

تاساعت شش من مدت دوساعت است که مشغول خواندن انگلیسی هستم (بوده ام )

درفارسی برای این زمان ساختارنحوی ویژه ای وجود ندارد ونه تنها کاربردی درزبان فارسی ندارد بلکه برای فارسی زبانان دقیقا”مفهوم نیست .

آینده کامل و آینده کامل استمراری (future perfect tense- future perfect continuous)

 

توجه  آینده کامل و آینده کامل استمراری (future perfect tense- future perfect continuous)

تنها از افعالی دراین زمان استفاده می شود که یک عمل استمراررانشان دهد.

مانند : work, write,… علامت این زمان یک وجود قید زمان در ابتدای جمله ودیگری حرف اضافه by بازمان مشخص آینده و با حرف اضافه for  باطول زمان است .

(for ………… by)            or           ( by……… for)

مثال
آینده کامل و آینده کامل استمراری (future perfect tense- future perfect continuous)

 

They  will  have  been  married  for  50  years  by  1975 .


مرکز یادگیری سایت تبیان

تهیه: سمیرا بادامستانی - تنظیم: یگانه داودی

تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین