تبیان، دستیار زندگی
برخی استفتائات درمورد لباس احرام
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

شرایط لباس احرام بانوان چیست؟

لباس

آیةالله خامنه ای: زنان میتوانند در لباس خودشان محرم شوند و لباس احرام زنان شرط خاصی ندارد .

آیةالله سیستانی: میتوانند در لباسهای معمولی خود احرام ببندند مشروط به اینکه: الف. به احتیاط واجب از حریر خالص نباشد. ب. از اجزای درندگان نباشد بلکه به احتیاط واجب از اجزای حیوانات حرام گوشت نباشد. ج. زربافت نباشد. د. نجس نباشد مگر نجاستی که در نماز معفوّ (بخشیده شده) است; مانند خون زخم یا خونی که کمتر از بندِ سرانگشت ابهام است.  ه.  زن نباید دستکش بپوشد.

آیةالله مکارم شیرازی: برای زن لباس خاصی شرط نیست، خواه دوخته باشد یا غیر دوخته و هر رنگی که باشد، هر چند انتخاب رنگ سفید بهتر است ولی جنس آن باید حریر خالص نباشد

آیةالله لطف الله صافی: پوشیدن لباس احرام برای بانوان واجب نیست بلی استحباب دارد و اگر بخواهند به استحباب عمل کنند، شرایط آن با لباس احرام مردان تفاوت ندارد. والله العالم

آیةالله خامنه ای: چنانچه گذشت، پوشیدن چیزی که بر آن لباس صدق نکند، هر چند مخیط باشد اشکالی ندارد

آیةالله شیخ جواد تبریزی: زنان میتوانند در لباس دوخته محرم شوند ولی سایر شرایط لباس احرام مردان را در آن باید رعایت نمایند. والله العالم

2-  پوشیدن دمپایی دوخته برای مرد محرم چه حکمی دارد؟

آیةالله خامنه ای: پوشیدن لباس مخیط (دوخته شده) بر محرم جایز نیست و اگر لباس صدق نکند اشکال ندارد.

آیةالله سیستانی: اشکال ندارد.

آیةالله فاضل لنکرانی: جایز نیست.

آیةالله مکارم شیرازی: اشکالی ندارد به شرطی که روی پای او را نگیرد ولی بهتر است مردان در حال احرام چنین کفشی نپوشند.

 آیةالله لطف الله صافی: اشکال ندارد، والله العالم

 آیةالله شیخ جواد تبریزی: در صورتی که مقداری روی پا باز باشد مانعی ندارد. والله العالم

آیةالله نوری همدانی: اشکال دارد.

3-  به مچ بستن ساعتی که بند آن دوخته است چه حکمی دارد؟

آیةالله خامنه ای: چنانچه گذشت، پوشیدن چیزی که بر آن لباس صدق نکند، هر چند مخیط باشد اشکالی ندارد.

آیةالله سیستانی: اشکال ندارد

آیةالله فاضل لنکرانی: احوط اجتناب از مطلق مخیط است (هرچیزی که دوخته داشته باشد) حتّی بند ساعت.

آیةالله مکارم شیرازی: اشکالی ندارد .

آیةالله لطف الله صافی: بنابر احتیاط واجب از بستن آن در حال احرام خودداری کند. والله العالم

آیةالله شیخ جواد تبریزی: مانعی ندارد. والله العالم

 آیةالله نوری همدانی: اشکال دارد.

فرآوری:زهره غفوری

بخش احکام اسلامی تبیان

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.