تبیان، دستیار زندگی
همایش بزرگداشت عالم مجاهد آیت الله حاج ملاعلی کنی(ره) از پیشگامان جهاد اقتصادی دی ماه 1390 توسط سازمان اوقاف و امور خیریه استان تهران برگزار می شود
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

فراخوان مقاله جهت همایش آیة الله حاج ملاعلی کنی(ره)

آیت الله حاج ملاعلی کنی
همایش بزرگداشت عالم مجاهد آیت الله حاج ملاعلی کنی(ره) از پیشگامان جهاد اقتصادی دی ماه 1390 توسط سازمان اوقاف و امور خیریه استان تهران برگزار می شود

دوران قاجار مصادف با هجوم همه جانبه استعمارگران به سرزمین ایران است .

در این تهاجم که ابعاد فرهنگی (جنگ نرم) آن به مراتب مهمتر و عمیق تر از سایر جنبه ها بود ما شاهد صف آرایی نیروهای مختلف در کشور خود بودیم . برخی از سر استیصال و عجز، تسلیم در برابر استعمارگران و استفاده از امکانات آنان را برای رفع معضلات کشور پیشنهاد می کردند و برخی دیگر با نگرشی عمیق به تبعات ویرانگرتهاجم غربی ها مقاومت اسلامی و تکیه بر الگوهای اسلامی – ایرانی را برای پیشرفت ایران اسلامی مد نظر قرار دادند .

 سلسله علمای شیعه در رأس جریان مقاومت ضد استعماری ملت ایران همواره در نظر داشت که با اصلاح ساختار سیاسی کشور ، توان مقابله با غرب را افزایش داده و کشور را در مسیر پیشرفت واقعی راهبری کند.

یکی از چهره های بارز این تفکر و جریان در ایران عصر ناصری آیت الله حاج ملی علی کنی است که با ایستادگی در مقابل امتیاز نامه رویتر که در اصل قرارداد فروش ایران به بیگانگان و اجنبی بود نام نیک خود را در تاریخ مبارزات استقلال طلبانه ایرانیان ثبت کرد ، اکنون که در دهه چهارم انقلاب شکوهمند اسلامی ایران ، ملت قهرمان ما پس از سه دهه ایستادگی و مقاومت وارد عرصه جدیدی در تمدن سازی شده و در صدد تبیین الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت بر آمده است ، بایسته است که با بررسی آراء و دیدگاهها و مبارزات حافظان استقلال ایران چراغ راهی از مجاهدات پیشینیان خود در این راه فراهم کرده و با قدرت ، مسیر احیای تمدن اسلامی را طی نمائیم .

در همین راستا اداره کل اوقاف و امور خیریه استان تهران و موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران همایشی را پیرامون زندگانی و مبارزات آیت الله حاج ملاعلی کنی در دی ماه 1390 برگزار می نمایند ، به همین منظور از محققان و پژوهشگران و اندیشمندان جهت ارائه مقاله در محورهای ذیل دعوت بعمل می آید:

الف: زندگانی و سلوک شخصی

1)شرح حال و زمانه آیت الله حاج ملاعلی کنی

2)ساده زیستی

3)بهره برداری صحیح از ثروت و مکنت

4)زهد و تقوی

5)حاج ملا علی کنی از منظر دیگران

ب: علمی (فقهی و کلامی)

1)اساتید

2)شاگردان

3)اجازات فقهی

4)آثار

5)هم درسان و همراهان

6)وقف در اندیشه حاج ملاعلی کنی

7)تولیت و مدیریت مدرسه مروی

8)روش قضایی آیت الله حاج ملاعلی کنی

ج: اجتماعی و فرهنگی

1)سیره عملی آیت الله حاج ملاعلی کنی در وقف اموال

2)موقوفات آیت الله حاج ملاعلی کنی

3)اقامه شعائر و عزای حسینی

4)حمایت از فقرا و ایتام

5)حاج ملاعلی کنی و اقلیتهای دینی

6)حمایت از روحانیون و احترام به سادات

د: سیاسی

1)مقابله حاج ملاعلی کنی با تهاجم اقتصادی غرب (قرارداد رویتر و ...)

2)مقابله حاج ملاعلی کنی با تهاجم فرهنگی غرب ( فراموشخانه و غربگرایان، تجدد و ...)

3) نفوذ کلمه و اقتدار سیاسی آیت الله حاج ملا علی کنی

4)مقابله آیت الله حاج ملاعلی کنی با توطئه های مأموران خارجی

5)مقابله آیت الله حاج ملاعلی کنی با استبداد قاجار

6) مقابله آیت الله حاج ملا علی کنی با فرق ضاله بابیه و بهائیه

7) مقابله آیت الله حاج ملا علی کنی با فرقه شیخیه

8) و...

*مهلت ارسال خلاصه مقالات :  15/8/90

*مهلت ارسال اصل مقالات : 10 /10/90

* زمان همایش: 21 /10/90

صندوق پستی:  1975/19395

شماره تماس:22608690 /دورنگار:22602096

www.iichs.org

kani@iichs.org

از کلیه محققان و پژوهشگران تقاضا می شود مقالات خود را حداکثر در 25 صفحه بصورت تایپ شده در محیط Word به آدرس دبیرخانه همایش ارسال و یا ایمیل نمایند.

تهیه و تنظیم: حوزه علمیه تبیان