تبیان، دستیار زندگی
حکایت سینمای کودک در ایران و مهجوری تولیدات مرتبط با این بخش از مخاطبان بالقوه سینما، حکایتی بارها خوانده و هنوز به سرانجام نرسیده است.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

12 میلیون کودک در انتظار سینما!


حکایت سینمای کودک در ایران و مهجوری تولیدات مرتبط با این بخش از مخاطبان بالقوه سینما، حکایتی بارها خوانده و هنوز به سرانجام نرسیده است.


سینمای کودک و نوجوان

در آستانه برگزاری جشنواره فیلم کودک و نوجوان این دغدغه باردیگر در فضای رسانه ای مطرح می شود تا مگر یکبار هم که شده در این زمینه فکری اساسی شود. به خصوص که همین چند روز قبل که زنگ روز جهانی کودک در سراسر جهان به صدا در آمد دستان خالی سینمای ایران در این زمینه باردیگر خودنمایی کرد و این واقعیت را به یادها آورد که سینمای کودک در ایران سال ]است که در کما به سر می برد. در همین زمینه محمد علی طالبی معتقد است: متاسفانه چند سالی است که روند فیلمسازی درژانرکودک افت کرده اما کم وبیش جریان خودش را سپری می کند این درحالی است که دردوره ای نیز خود فیلمسازان این حوزه یا مدیران سینمایی که به این حوزه علاقه مند بودند باعث شدند این سینما حرکت خوبی داشته باشد وحتی دردوره هایی نیزفیلمهای شاخصی ساخته شوند.

کارگردان فیلم سینمایی «کیسه برنج» افزود: سینمای کودک درعین حال پویایی وبالندگی دربرخی از دوره ها افت وخیزهایی داشته است اما خوشبختانه درماه های اخیرا مطلع شدم مقداری جنب وجوش و تلاش دراین زمینه انجام شده تا این سینمای پاک ومظلوم دوباره احیا شود و استارت آن هم با تغییرجشنواره ازهمدان به اصفهان آغازشده است که خبربسیارخوبی می تواند باشد تا قدری فضای کنونی این حوزه عوض شود. طالبی اضافه کرد: شنیدم که تعدادی هم فیلم کودک برای جشنواره فیلم اصفهان تولید شده که این قضیه را می توان برای شروع دوباره این سینما به فال نیک گرفت اما نکته حائزاهمیت این است که باید حتما درمورد پخش واکران فیلمهای کودک که به راستی با سختی ومرارت تولید می شود تصمیم گیری اساسی شود تا این فیلمها درزمان پخش واکران دچاربی مهری قرار نگیرند.

کارگردان «کیسه برنج»: سینمای کودک درعین حال پویایی وبالندگی دربرخی از دوره ها افت وخیزهایی داشته است اما خوشبختانه درماه های اخیرا مطلع شدم مقداری جنب وجوش و تلاش دراین زمینه انجام شده تا این سینمای پاک ومظلوم دوباره احیا شود و استارت آن هم با تغییرجشنواره ازهمدان به اصفهان آغازشده است.

سینمای کودک و نوجوان
شکایت های بی نتیجه!

کارگردان فیلم سینمایی «چکمه» با بیان اینکه ما هم اینک حدود 12 میلیون نفرکودک ونوجوان درکشورداریم ادامه داد: مهمترین مساله فیلمسازان ومدیرانی که درحوزه سینمای کودک فعالیت می کنند این است که این فیلمها به دست تماشاگران خودش برسد وبا توجه به تعداد 12 میلیون نفرکودک ونوجوان، می توان با تصمیم گیریهای کارشناسی ؛ آینده خوبی را برای این سینما رقم زد. محمد علی طالبی با اشاره به انتقاد وشکایتهای فیلمسازان کودک ازاین حوزه گفت: این که ما همواره از جریان فیلمسازی کودک شکایت کنیم نتیجه ای ندارد (هرچند که شکایت به دلیل برخی ازکمبودها وفیلم سوزی ها حق فیلمسازان این حوزه است) بلکه باید با تلاش به یکسری از راه حلهای عملی وپیشنهادی برسیم تا جریان فیلمسازی کودک همچنان سرپا بایستد. وی ابرازامیدواری کرد با همت فیلمسازان عرصه کودک ومسئولین دلسوزاین حوزه می توان درآینده بسیارنزدیک اوج گیری این سینما را درسطح کشورشاهد بود.

فرآوری: امید صبوری

بخش سینما و تلویزیون تبیان


منبع: سایت خبری هنرنیوز