تبیان، دستیار زندگی
شخصی به بیماری پوستی مبتلاست وبه منظور اداء فریضه ی حج تمتع ویا عمره مفرده عازم سرزمین وحی می شود ومی بایست در وقت مقرر محرم( ضم به میم) شود اگر لباس احرام را بپوشد بیماری پوستی او در دستان و پاهای او نمایان می شود وبه لحاظ اجتماعی و نگاه ترحم و سئوال برا
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

کسانی كه بیماری پوستی دارند برای احرام چه كار باید بكنند ؟

پوست

سئوال:

شخصی به بیماری پوستی مبتلاست و به منظور اداء فریضه ی حج تمتع و یا عمره مفرده عازم سرزمین وحی می شود و می بایست در وقت مقرر مُحرم شود. اگر لباس احرام را بپوشد بیماری پوستی او در دستان و پاهای او نمایان می شود و به لحاظ اجتماعی و نگاه ترحم و سئوال برانگیز مردم او را با سختی و خجالت و... روبرو می كند . آیا بر فرض سئوال او می تواند پوشش مكملی را جهت استتار بیماری اش در كنار لباس احرام استفاده نماید یا خیر؟


حضرت آیت الله خامنه ای مدظله العالی: اگر دوخته نباشد، اشكال ندارد.

حضرت آیت الله نوری همدانی مدظله العالی: در فرض سوال نمی تواند از پوشش دیگری استفاده نماید.

حضرت آیت الله سبحانی مدظله العالی: می تواند مواضع مورد نظر را باباندپیچی كه دوخته نباشد پنهان كند.

حضرت آیت الله سیستانی مدظله العالی: اشكال ندارد.

حضرت آیت الله موسوی اردبیلی مدظله العالی: استفاده از پوشش زائدبرلباس احرام،به منظوراستتاربیماری پوستی مورد نظر،درصورتی که ازنوع دوخته یا یاشبیه دوخته نباشداشکال ندارد و درصورتی که پوشیدن نوع دوخته ضرورت دارد،اشکال ندارد ولی موجب کفاره می شود وکفاره آن یک گوسفند است

حضرت آیت الله روحانی مدظله العالی: پوشیدن لباس غیر احرام فی نفسه جائز نیست ولی در صورتی كه ذكر شده در سئوال جائز است و اشكال ندارد.

حضرت آیت الله مظاهری مدظله العالی: می توانید طبق آنچه نوشته اید عمل كنید.

حضرت آیت الله مكارم شیرازی مدظله العالی: هرگاه بیمار باشد و نتواند لباس معمولى خود را در میقات از تن در آورد، كافى است نیّت احرام كند و لبّیك بگوید، و در صورت امكان لباسهاى معمولى را موّقتاً در آورد و لباس احرام بپوشد و محرم شود، و بعداً اگر ناچار است لباس معمولى خود را به تن كند، و اگر در میقات این كار ممكن نشد، و بعداً حال او براى پوشیدن لباس احرام مساعد شد، احتیاط واجب آن است كه اگر توانایى دارد به میقات برگردد، و مجدّداً احرام ببندد، و اگر بازگشت به میقات میّسر نبود، از همان جا لباس را عوض مى كند، و تجدید احرام لازم نیست.هرگاه محرم بر اثر سردى هوا، یا علّت دیگر، ناچار شود لباس دوخته بپوشد، این كار اشكالى ندارد، ولى اگر ممكن است، لباس دوخته را پایین و بالا كند و بر دوش بیندازد، و دست در آستین آن نكند، و احتیاط آن است كه آن را پشت و رو نیز بنماید، و اگر اضطرار به پوشیدن لباس دوخته به این نوع پوشش رفع نمى شود، مى تواند به طور معمولى لباس بپوشد.

حضرت آیت الله موسوی اردبیلی مدظله العالی: استفاده از پوشش زائدبرلباس احرام،به منظوراستتاربیماری پوستی مورد نظر، در صورتی که از نوع دوخته یا یا شبیه دوخته نباشداشکال ندارد و در صورتی که پوشیدن نوع دوخته ضرورت دارد،اشکال ندارد ولی موجب کفاره می شود و کفاره آن یک گوسفند است.

حضرت آیت الله شیخ مجتبی تهرانی مدظله العالی: در وقت مقرر باید محرم شود و لباس احرام را بپوشد و چون بیماری او جنبه اجتماعی دارد ،مجوز شرعی جهت پوشیدن پوشش مکمل ندارد و در صورت استفاده از آن کفاره دارد.

بخش احکام اسلامی تبیان

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.