تبیان، دستیار زندگی
و تیم تاکیدکردند مدیران دو باشگاه استقلال و پرسپولیس برلزوم عدم بکارگیری بازیکنان دوتیم تاکید کردند. روابط عمومی باشگاه استقلال اعلام کرد: درنشست مدیران دوباشگاه پرسپولیس و استقلال، دو طرف اعلام کردند که برای احترام به احساس...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

در نشستی مشترک؛

مدیران‌ پرسپولیس و استقلال برعدم بکارگیری بازیکنان دو تیم تاکیدکردند


مدیران دو باشگاه استقلال و پرسپولیس برلزوم عدم بکارگیری بازیکنان دوتیم تاکید کردند.

روابط عمومی باشگاه استقلال اعلام کرد: درنشست مدیران دوباشگاه پرسپولیس و استقلال، دو طرف اعلام کردند که برای احترام به احساسات پاک هواداران وهمچنین جلوگیری از شکل‌ گیری هیجانات کاذب ازبکارگیری بازیکنان دوتیم درفصل نقل وانتقالات لیگ برتر خودداری خواهند کرد.

ازجمله تصمیمات دیگرنشست انصاری ‌فر و قریب، بحث و بررسی پیرامون حل مشکلات ساختاری این دوباشگاه بود که مقررشد دبیرخانه مشترک دوباشگاه بصورت دائمی فعال شود و با بهره ‌گیری ازکمکهای سایرمشاورین و پیشکسوتان پیشنهادات مربوطه به هیات مدیره ارائه شود.