تبیان، دستیار زندگی
نویسنده كتاب آخرین سفر شاه درباره هزینه‌های جشن های 2500ساله شاهنشاهی چنین می‌نویسد: «دراكتبر ۱۹۷۱، (20مهر 1350) محمدرضا پهلوی ضیافتی ترتیب داد كه از تمام میهمانی‌ها برتر بود. او از تمام رهبران جهان دعوت كرد. البته همه نیامدند... همه چیز جشن را هم از پاری
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تصاویری ازجشنهای 2500ساله

به بهانه 20 مهر 1350. روزی كه پهلوی دوم شاه بودنش را ثابت كرد:

نویسنده كتاب آخرین سفر شاه درباره هزینه‌های جشن های 2500ساله شاهنشاهی چنین می‌نویسد :  « در اكتبر  1971،

(20مهر 1350) محمدرضا پهلوی ضیافتی ترتیب داد كه از تمام میهمانی‌ها برتر بود. او از تمام رهبران جهان دعوت كرد. البته همه نیامدند... همه چیز جشن را هم از پاریس آورده بودند.

همه چیز جشن را هم از پاریس آورده بودند. در دشت خاكی خشك و مرتفع تخت جمشید اردوگاهی مركب از خیمه‌های گران بها به وسیله ژانسن دكوراتور فرانسوی برپا شده بود...

 • جشنهای 2500ساله
  جشنهای 2500ساله
 • جشنهای 2500ساله
  جشنهای 2500ساله
 • جشنهای 2500ساله
  جشنهای 2500ساله
 • جشنهای 2500ساله
  جشنهای 2500ساله
 • جشنهای 2500ساله
  جشنهای 2500ساله
 • جشنهای 2500ساله
  جشنهای 2500ساله
 • جشنهای 2500ساله
  جشنهای 2500ساله
 • جشنهای 2500ساله
  جشنهای 2500ساله
 • جشنهای 2500ساله
  جشنهای 2500ساله
 • جشنهای 2500ساله
  جشنهای 2500ساله
بخش تاریخ ایران و جهان تبیان

منبع :مرکز اسناد انقلاب اسلامی