تبیان، دستیار زندگی
پیدا کردن جملات حاصل از ضرب مجموع دوجمله ای جبری...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مربع دو جمله ای

مربع دو جمله ای

موضوع:

عبارت های جبری

هدف:

پیدا کردن جملات حاصل از ضرب مجموع دوجمله ای جبری

شرح فعالیت:

در شکل یک مربع دیده می شود که به چهار قسمت (دو مربع و دو مستطیل) تقسیم شده است.

آیا می توان گفت مساحت مربع بزرگ با مجموع مساحت دو مربع کوچک و دو مستطیل برابر است؟

برای دیدن محیط تعاملی، نرم افزار جاوا را از اینجا دریافت کنید.

نقاط روی اضلاع مربع را جا به جا کنید. مساحت هر قسمت با عبارتی همرنگ آن، بالای شکل به صورت ضرب دو عدد نوشته شده است. توجه داشته باشید مستطیل های سبز رنگ با هم مساوی هستند.

بنابراین مساحت یکی از آنها در 2 ضرب شده است.

مساحت کل مربع نیز در سمت چپ تساوی نوشته شده.

آیا با جا به جا کردن نقاط روی اضلاع تساوی همیشه برقرار است؟

سعی کنید برای عبارت ریاضی نوشته شده، یک عبارت جبری کلی حدس بزنید.

تمرین:

مقدار عبارت a+2)2)  با کدام گزینه برابر است؟

الف) a2+2a+2               ب) a2+4 a+2              ج) a2+2a+4                د) a2+4a+4

راهنمایی


گروه ریاضی مرکز یادگیری سایت تبیان

تهیه: محمد طاهری - تنظیم: یگانه داودی