تبیان، دستیار زندگی
اعضای هیات مدیره ی خانه موسیقی در جلسه ی اخیراین هیات كه روز گذشته برگزار شد، داوود گنجه ای را به عنوان مدیرعامل موقت خانه ی موسیقی انتخاب كردند. داریوش پیرنیاكان سخنگوی جدید هیات مدیره ی خانه موسیقی روز دوشنبه به خبرنگار ا...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

داوود گنجه ای مدیرعامل موقت خانه ی موسیقی شد


اعضای هیات مدیره ی خانه موسیقی در جلسه ی اخیراین هیات كه روز گذشته برگزار شد، داوود گنجه ای را به عنوان مدیرعامل موقت خانه ی موسیقی انتخاب كردند.

داریوش پیرنیاكان سخنگوی جدید هیات مدیره ی خانه موسیقی روز دوشنبه به خبرنگار ایسنا گفت:دراین جلسه از آقای گنجه ای درخواست كردیم تا به مدت ‌5/1ماه وبه طور موقت مدیرعامل خانه ی موسیقی باشند تا هیات مدیره، فرد مناسبی را برای مدیرعاملی خانه ی موسیقی بعد از تعطیلات انتخاب كند.

همچنین در این جلسه دكتر محمد سریر نیز از سوی اعضای هیات مدیره، به عنوان رییس هیات مدیره ی خانه ی موسیقی انتخاب شد.

سریر پیش از این سخنگوی خانه موسیقی بود. دراین جلسه داریوش پیرنیاكان به عنوان دبیر و سخنگوی خانه موسیقی وكیانی نژاد نایب رییس هیات مدیره انتخاب شدند.

گفتنی است: هفته ی گذشته چهارمین مجمع عمومی خانه موسیقی تشکیل وداود گنجه ای، محمدعلی کیانی نژاد داریوش پیرنیاکان ،هوشنگ ظریف، محمدسریر، حمیدرضانوربخش ،رامین جزایری به عنوان اعضای جدید هیات مدیره این خانه انتخاب شدند.

همچنین دراین مجمع ساسان فاطمی و فاضل جمشیدی نیز به عنوان اعضای علی البدل اول و دوم انتخاب شدند.همچنین امیر بکان به عنوان بازرس اصلی و ابوالحسن مختاباد به عنوان بازرس علی البدل برگزیده شد.

لینک:

موسیقی