وب سایت موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
وب سایت موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
حل مسائل شتاب جانب مركز و شتاب مماسی
حل مسائل شتاب جانب مركز و شتاب مماسی
حل مسائل شتاب جانب مركز و شتاب مماسی
از آنجا كه تندی مماسی در حال افزایش است بنابراین دیسك هم دارای شتاب مماسی aT و هم دارای شتاب جانب مركز ac خواهد بود. ...
شتاب جانب مركز و شتاب مماسی
شتاب جانب مركز و شتاب مماسی
شتاب جانب مركز و شتاب مماسی
وقتی یك جسم با سرعت متغیّر حول دایره‌ای حركت كند آنگاه دارای شتاب مماسی است. از طرف دیگر، در گذشته مشاهده نمودید كه این جسم دارای شتاب جانب مركز نیز می‌باشد. ...
حل مسائل سرعت زاویه‌ای و مماسی(خطی)
حل مسائل سرعت زاویه‌ای و مماسی(خطی)
حل مسائل سرعت زاویه‌ای و مماسی(خطی)
در اینجا بد نیست كه مفهوم تندی زاویه‌ای را در سطح بالاتر و دقیقتری تعریف كنیم. به فیلم زیر توجّه كنید. ...
سرعت زاویه‌ای و مماسی (خطی)
سرعت زاویه‌ای و مماسی (خطی)
سرعت زاویه‌ای و مماسی (خطی)
در ورزش اسكی روی یخ یك حركت نمایشی جالب این است كه تعدادی اسكیت باز در یك ردیف مستقیم حول یكی از افراد گروه (كه ثابت است) به چرخش در می‌آیند. ...
شتاب زاویه ای
شتاب زاویه ای
شتاب زاویه ای
در حركت مستقیم الخط هر تغییر در سرعت به معنی وقوع شتاب است. در حركت دورانی مفهوم مشابه‌ای نیز وجود دارد. ...
سرعت لحظه‌ای زاویه ای
سرعت لحظه‌ای زاویه ای
سرعت لحظه‌ای زاویه ای
همگی ذرّات حول نقطه‌ای در حال دورانند و اگر چه هر كدام در شعاع‌های متفاوت در حركتند ...
سرعت متوسط زاویه ای
سرعت متوسط زاویه ای
سرعت متوسط زاویه ای
حركت دورانی یك نوع خاص از حركت است كه در آن نقاط جسم حول محور مشخصی دوران می‌كند. در اینجا درصدد آن هستیم كه آهنگ دوران جسم را تعریف كنیم. ...
مزیت استفاده از رادیان در اندازه گیری زاویه
مزیت استفاده از رادیان در اندازه گیری زاویه
مزیت استفاده از رادیان در اندازه گیری زاویه
مثال زیر مزیت استفاده از رادیان در اندازه گیری زاویه را بهتر نشان می‌دهد. ...
اندازه گیری زاویه بر حسب رادیان(١)
اندازه گیری زاویه بر حسب رادیان(١)
اندازه گیری زاویه بر حسب رادیان(١)
مفیدترین واحد برای زاویه (از دیدگاه علمی) رادیان (rad) است. در شكل زیر چگونگی تعریف رادیان را مشاهده می‌كنید. ...
حركت چرخشی و جا به جایی زاویه ای
حركت چرخشی و جا به جایی زاویه ای
حركت چرخشی و جا به جایی زاویه ای
اگر حركت طوری باشد كه هر خط رسم شده بین دو نقطه از جسم پس از جابجایی نیز موازی نقاط متناظر اوّلیه اش باشد آنگاه حركت را جابجایی می‌نامند. ...
شتاب مركزگرا (2)
شتاب مركزگرا (2)
شتاب مركزگرا (2)
در درس گذشته با حركت دایروی آشنا شدیم و دانستیم كه می‌توان برای آن شتاب مركز گرا تعریف نمود. ...
شتاب مركزگرا (1)
شتاب مركزگرا (1)
شتاب مركزگرا (1)
برای تأكید بر اینكه جهت سرعت نیز تغییر می‌كند، شكل زیر طوری طراحی شده كه سرعت جسم در نقطه p به نقطه o منتقل گشته است. ...
حركت یكنواخت دایروی
حركت یكنواخت دایروی
حركت یكنواخت دایروی
گاهی مواقع بهتر است حركت یكنواخت دایروی را با دور تناوب حركت مشخص كنیم. زمانی كه لازم است تا متحرّك یك دور كامل از مسیر دایروی را طی كند ...
شتاب لحظه‌ای
شتاب لحظه‌ای
شتاب لحظه‌ای
بنابراین اگر رابطه سرعت بر حسب زمان داده شده بود با مشتق گیری از آن می‌توان شتاب لحظه‌ای را به دست آورد. ...
مفهوم شتاب
مفهوم شتاب
مفهوم شتاب
ایده شتاب از مفهوم سریع و سریعتر شدن حركت (یا كند و كندتر شدن حركت) اقتباس شده است. اما تعریف جدید آن نكات بیشتری را دربردارد. ...
سرعت لحظه‌ای
سرعت لحظه‌ای
سرعت لحظه‌ای
ما تا قبل از این، با كم نمودن بازه زمانی بررسی حركت، تندی متوسط را به تندی لحظه‌ای تبدیل نمودیم. ...
سرعت متوسط
سرعت متوسط
سرعت متوسط
آنچه كه اكنون می‌خواهیم انجام دهیم تعریف یك كمیت فیزیكی است كه هم تندی و هم جهت حركت را همزمان نشان دهد. نكته كلیدی در شروع این مبحث بردار جابجایی می‌باشد. ...
حركت درفضای دو و سه بعدی
حركت درفضای دو و سه بعدی
حركت درفضای دو و سه بعدی
تا كنون ما حركت‌هایی را بررسی نمودیم كه در راستای خط مستقیم صورت می‌پذیرفت. (مثل حركت مورچه بر محور x در شكل زیر) اما در حالت كلی ممكن است حركت در فضای دو بعدی (حركت لاك پشت) یا سه بعدی (زنبور) صورت گیرد. ...
تندی لحظه‌ای
تندی لحظه‌ای
تندی لحظه‌ای
با استفاده از نماد گذاریِ نیوتن می‌توان تندی لحظه‌ای را به عنوان مشتق معادله مكان - زمان در نظر گرفت. ...
حركت و تندی لحظه‌ای در فضای یك بعدی
حركت و تندی لحظه‌ای در فضای یك بعدی
حركت و تندی لحظه‌ای در فضای یك بعدی
دانشمندان در سال ١٣٠٠ میلادی به خوبی با مفهوم تندی یكنواخت آشنا بودند. اما وقتی از آنها می‌خواستید یك قدم منطقی جلوتر بروند و تندی را در یك لحظه تعریف كنند ...
تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین