نمایش پنجره فولاد به کارگردانی سید جواد هاشمی آخرین روزهای اجرای خود را به اتمام رساند در ادامه تصاویر ی از این نمایش را ارائه می دهیم.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تصاویری از نمایش پنجره فولاد


نمایش پنجره فولاد به کارگردانی سید جواد هاشمی آخرین روزهای اجرای خود را به اتمام رساند در ادامه تصاویر ی از این نمایش را ارائه می دهیم.

 

<
 • نمایش پنجره فولاد
  نمایش پنجره فولاد
 • نمایش پنجره فولاد
  نمایش پنجره فولاد
 • نمایش پنجره فولاد
  نمایش پنجره فولاد
 • نمایش پنجره فولاد
  نمایش پنجره فولاد
 • نمایش پنجره فولاد
  نمایش پنجره فولاد
 • نمایش پنجره فولاد
  نمایش پنجره فولاد
 • نمایش پنجره فولاد
  نمایش پنجره فولاد
 • نمایش پنجره فولاد
  نمایش پنجره فولاد
 • نمایش پنجره فولاد
  نمایش پنجره فولاد
 • نمایش پنجره فولاد
  نمایش پنجره فولاد
 • نمایش پنجره فولاد
  نمایش پنجره فولاد
 • نمایش پنجره فولاد
  نمایش پنجره فولاد
 • نمایش پنجره فولاد
  نمایش پنجره فولاد
 • نمایش پنجره فولاد
  نمایش پنجره فولاد
 • نمایش پنجره فولاد
  نمایش پنجره فولاد
 • نمایش پنجره فولاد
  نمایش پنجره فولاد
 • نمایش پنجره فولاد
  نمایش پنجره فولاد
 • نمایش پنجره فولاد
  نمایش پنجره فولاد
 • نمایش پنجره فولاد
  نمایش پنجره فولاد
 • نمایش پنجره فولاد
  نمایش پنجره فولاد
 

عکس :عباس عباس زادگان

بخش سینما وتلویزیون تبیان