تبیان، دستیار زندگی
چنانچه در عقد موقّت مهریه تعیین نشود، آیا عقد صحیح است؟
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

حکم عدم تعیین مهریه در عقد موقّت

جرایم-جرم-زندان-مهریه

سؤال : چنانچه در عقد موقّت مهریه تعیین نشود، آیا عقد صحیح است؟

امام خمینی(ره)

از شرایط صحت عقد موقت ذکر مهر است اگر اخلالی در آن باشد عقد باطل است.

تحریر الوسیله، 1424 ه.ق، ج 2، ص 288، م 5

آیت الله اراکی(ره)

عقد متعه بدون ذکر مهر صحیح نیست.

العروة الوثقی، 1378، ج 2، ص 692، (فصل فی مسائل متفرقه)

آیت الله بهجت (ره)

مهر واجب است و رکن عقد موقت است و بدون آن عقد باطل است.

احکام ازدواج، دائم و موقت 1385، ص 124

آیت الله مکارم شیرازی (دام ظلّه): در ازدواج موقت باید مقدار وقت و مقدار مهر تعیین شده باشد و بدون آن باطل است

آیت الله تبریزی(دام ظلّه)

اگر در عقد موقت مهر ذکر نشود عقد باطل است.

منهاج الصالحین، ج 2، ص 344، الفصل الرابع فی عقد المتعه

آیت الله خوئی(ره)

اگر در عقد موقت مهر ذکر نشود عقد باطل است.

منهاج الصالحین، ج 2، ص 272، الفصل الرابع

آیت الله سیستانی (دام ظلّه)

اگر در عقد موقت مهر و مدت ذکر نشود عقد باطل است.

المسائل المنتخبه، 1425 ه.ق، ص 396، م 1015

آیت الله شبیری زنجانی (دام ظلّه)

در عقد موقت چنانچه مهر را معین نکنند عقد باطل است.

توضیح المسائل، 1383، ج 2، ص 204، م 2428، (خط سوم)

آیت الله صافی گلپایگانی (دام ظلّه)

عقد متعه بدون ذکر مهر صحیح نیست.

هدایة العباد، 1420 ه.ق، ج 2، ص 406، م 18

آیت الله فاضل لنکرانی (ره)

اگر مهر تعیین نشود اصل عقد باطل است.

جامع المسائل، 1383، ج 2، ص 453، س 1272

آیت الله گلپایگانی (ره)

در صورتی که اجرت در عقد موقت معین نشده عقد باطل است.

مجمع المسائل، ج 2، م 388، چهارم

آیت الله مکارم شیرازی (دام ظلّه)

در ازدواج موقت باید مقدار وقت و مقدار مهر تعیین شده باشد و بدون آن باطل است.

توضیح المسائل، 1381، ص 399، م 2070

آیت الله نوری همدانی (دام ظلّه)

در متعه لابد از تعیین مهر و مدت هستیم و اگر تعیین نشود عقد باطل است.

منتخب المسائل، 1420 ه.ق، ص 316 م 1011

آیت الله وحید خراسانی (دام ظلّه)

در متعه عقد موقت چنانچه مهر را معین نکنند عقد باطل است.

منهاج الصالحین، ج 3، ص 309

بخش احکام اسلامی تبیان

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.