تبیان، دستیار زندگی
حکم استفاده از آلات موسیقی چیست؟
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

استفاده از آلات موسیقی

موسیقی

سوال: حکم استفاده از آلات موسیقی چیست؟

امام خمینی (ره)

نواختن موسیقی مطرب (مهیّج)  حرام است و از استعمال آلات لهو باید اجتناب نمود اگر آلات ممحض (صرفا)برای لهو (خوشگذرانی) است.

استفتائات ، ج 2، ص 12 و 14، با استفاده از س 25 و 30

آیت الله اراکی (ره)

نواختن هر گونه موسیقی مطرب  (مهیّج)  به وسیله آلات موسیقی جایز نیست.

احکام روابط زن و مرد، ص 231، س 305

آیت الله مکارم شیرازی (دام ظلّه) کلیه صداها و آهنگ هایی که مناسب مجالس لهو و فساد است حرام و غیر آن حلال است و تشخیص آن با مراجعه به اهل عرف خواهد بود. تعلیم و تعلم و استفاده از آلات قسم حرام، حرام است

آیت الله بهجت (ره)

استفاده از آنها در لهو (خوشگذرانی) حرام و در غیر لهو خلاف احتیاط است .و الله العالم

استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء (قم)

آیت الله تبریزی (دام ظلّه)

استعمال آلات موسیقی در لهو حرام است.

استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء (قم)

آیت الله خامنه ای (دام ظلّه)

استفاده از آلات موسیقی برای نواختن موسیقی لهوی (مناسب مجالس خوشگذرانی) و مطرب (مهیّج) جایز نیست و به کار گیری آنها برای نواختن موسیقی غیرلهوی اشکال ندارد، به شرط این که مستلزم مفاسد دیگری نباشد.

اجویة الاستفتائات، ص 268، 270 و 271، با استفاده از س 1135 و 1145

آیت الله سیستانی (دام ظلّله)

معیار کیفیت نواختن است که ذکر شد. (اگر نواختن به کیفیت مناسب مجالس لهو و لعب باشد جایز نیست)

استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء (قم)

آیت الله صافی گلپایگانی (دام ظلّه)

حرام است. والله العالم

استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء (قم)

آیت الله فاضل لنکرانی (ره)

موسیقی اگر مطرب و مهیّج و مناسب مجالس خوشگذرانی باشد استماع، نواختن، یاد دادن و یاد گرفتن آن حرام می باشد.

استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء (قم)

آیت الله گلپایگانی (ره)

حرام است.

استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء (قم)

آیت الله مکارم شیرازی (دام ظلّه)

کلیه صداها و آهنگ هایی که مناسب مجالس لهو و فساد است حرام و غیر آن حلال است و تشخیص آن با مراجعه به اهل عرف خواهد بود. تعلیم و تعلم و استفاده از آلات قسم حرام، حرام است.

استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء (قم)

بخش احکام اسلامی تبیان

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.