تبیان، دستیار زندگی
موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان دفتر اصفهان در ادامه فعالیتهای نمایشگاهی خود ، اقدام به برپایی نمایشگاهی اختصاصی در دانشكده ادبیات دانشگاه اصفهان نمود.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

برپایی نمایشگاه اختصاصی در دانشكده ادبیات دانشگاه اصفهان

برپایی نمایشگاه اختصاصی در دانشكده ادبیات دانشگاه اصفهان

موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان دفتر اصفهان در ادامه فعالیتهای نمایشگاهی خود ، اقدام به برپایی نمایشگاهی اختصاصی در دانشكده ادبیات دانشگاه اصفهان نمود.

برپایی نمایشگاه اختصاصی در دانشكده ادبیات دانشگاه اصفهان
برپایی نمایشگاه اختصاصی در دانشكده ادبیات دانشگاه اصفهان

در مدت برپایی نمایشگاه دانشجویان این دانشكده با فعالیتهای مختلف موسسه تبیان شنا شده و مبادرت به عضویت در سایت تبیان نمودند.

قابل ذكر است نمایشگاه فوق از تاریخ 09/07/90 به مدت 3 روز در این دانشكده برپا بود.

تنظیم:مهشید آقامحمدخانی

تهیه گزارش: حامد خدابنده