تبیان، دستیار زندگی
همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید ، موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان دفتر اصفهان ، با برپایی نمایشگاهی در محل دانشكده علوم پایه دانشگاه اصفهان ، اقدام به اطلاع رسانی و آشنایی با سایت در بین دانشجویان این دانشكده نمود.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

برپایی نمایشگاه اختصاصی در دانشكده علوم دانشگاه اصفهان

برپایی نمایشگاه اختصاصی در دانشكده علوم دانشگاه اصفهان

همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید ، موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان دفتر اصفهان ، با برپایی نمایشگاهی در محل دانشكده علوم پایه دانشگاه اصفهان ، اقدام به اطلاع رسانی و آشنایی با سایت در بین دانشجویان این دانشكده نمود.

این نمایشگاه اختصاصی ، از جذابیت خوبی برای دانشجویان برخوردار بوده و غرفه داران ما با استقبال بسیار خوب دانشجویان دانشكده علوم پایه همراه بودند.

برپایی نمایشگاه اختصاصی در دانشكده علوم دانشگاه اصفهان
برپایی نمایشگاه اختصاصی در دانشكده علوم دانشگاه اصفهان

در مدت  برپایی این نمایشگاه ، موسسه تبیان دفتر اصفهان با ارائه خدمات به دانشجویان توانست به اهداف معین شده خود دست یابد.

قابل ذكر است نمایشگاه فوق از تاریخ  04/07/90 به مدت 3 روز در این دانشكده برپا بود.

تنظیم: مهشید آقامحمدخانی

تهیه گزارش:حامد خدابنده