تبیان، دستیار زندگی
در قسمت قبل 4 راه برای افزایش اعتماد به نفس را معرفی کردیم. چیزی که موفقیت هر کسی با آن رقم می خورد. امروز هم می خواهیم 4 راه دیگر را معرفی کنیم. پس با ما باشید.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

راه هایی برای اعتماد به نفس
راه هایی برای اعتماد به نفس

در قسمت قبل 4 راه برای افزایش اعتماد به نفس را معرفی کردیم. چیزی که موفقیت هر کسی با آن رقم می خورد. امروز هم می خواهیم 4 راه دیگر را معرفی کنیم. پس با ما باشید.

در حال

نشست و به آهنگی که گذاشته بود گوش داد. با شنیدن آن یاد گذشته و روزهای رفته افتاد. حسرت گذشته را می خورد و با خوردنش می گفت: چه می شد اگر گذشته برمی گشت. زد روی یک آهنگ دیگر. این یکی درباره ی آینده بود. خواننده می خواند که اگر فردا بیایید چه می کند و چه نمی کند. رفت توی خیال خوش. آینده ای خوش را جلو چشم خود دید. آینده ای که به همه ی آرزوهایش رسیده بود و دیگر غمی نداشت. چشم باز کرد و دید نه آینده را دارد و نه گذشته را. به خودش آمد:من چه قدر نادانم که حسرت گذشته را می خورم و حرص آینده را. دستگاه را خاموش کرد وبا صدای بلند گفت: الان را بچسب که دیگر نمی آید.

اگر در حال زندگی کنید، تمام انرژی شما متوجه زندگی امروز می شود.  اینگونه فردای شما هم تضمین خواهد شد؛ چرا که فردای شما نتیجه ی کار درست امروز است. اگر عمر خود را در حسرت دیروز یا نگرانی فردا سپری کنید، لحظه ها را از دست خواهید داد و این به معنی از دست دادن فردا نیز است.

محکم تر

آرام به عموی نظامی اش گفت:سلام.

عمو دستش را محکم جلو آورد که با برادرزاده اش دست بدهد. او هم دستش را به آرامی جلو آورد و دستش در دستان عمو جا گرفت. عمو با چشمان نافذ و صدایی بلند گفت: چه قدر تو مثل ژله ای!

وقتی تعجب او را دید گفت: محکم تر باش پسر؛ مثل کوه. این چه طرز دست دادن است. داری مرد می شوی.

شل و وارفته نباشید. این گونه بودن دشمن اعتماد به نفس است.

دفتر موفقیت

از دوستش پرسید: تو این همه اعتماد به نفس را از کجا آوردی؟ دوستش دفتری را جلوی او گذاشت و گفت: رمزش در این دفتر است. دفتر را ورق زد. دید کارهای روزانه اش را در آن نوشته و بالای دفترش نوشته بود تو موفق شدی امروز این کارها را انجام دهی.

از موفقیت هایی که تا کنون داشته اید، برای خود لیست تهیه کرده و همراه خود داشته باشید و هر گاه احساس عدم اعتماد به نفس کردید، نگاهی به آن بیاندازید.

تولدم مبارک

امروز روز تولد من است. می خواستم این خبر خوب را بدهم و تو را در شادی ام شریک کنم. تولدم مبارک!

این پیامک را برای همه فرستاد. طولی نکشید که موبایلش شروع کرد به زنگ خوردن. پیامک بود که برایش می آمد و هر کسی جمله اش را هدیه اش می کرد. حالش جا آمد.

سعی کنید از گفتن جمله هایی مانند شب به خیر و دوستت دارم نیز به خود دریغ نکنید. حتی برای خودتان جشن تولد بگیرید و به خودتان اهمیت بدهید.

بخش کودک و نوجوان تبیان


منبع:سلام بچه ها

مطالب مرتبط:

این آخرین تصمیم تو نیست

پدر، مادر؛ من یک نوجوانم!

چگونه نه گفتن را بیاموزیم

10 فرمان «نه» گفتن!

چگونه برای خود دوست انتخاب کنیم

7 راه برای این که شانس را صدا بزنیم

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.