تبیان، دستیار زندگی
میزان‌ خشونت‌ به‌ عوامل‌ بسیار ظریف‌ اجتماعی‌ از قبیل‌ پرخاشگری‌ در تلویزیون، گزارش های‌ جنایی‌ و همدلی‌ با یك‌ وضع‌ نامساعد بستگی‌ دارد. مشاهده‌ رفتار پرخاشگرانه‌ می‌ تواند محركی‌ برای‌ انجام‌ این‌ گونه‌ رفتارها...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

محیط‌ اجتماعی‌ و پرخاشگری‌ در اوج عصبانیت

(با مشت حمله كنید منتها به كیسه بوكس (4)


میزان‌ خشونت‌ به‌ عوامل‌ بسیار ظریف‌ اجتماعی‌ از قبیل‌ پرخاشگری‌ در تلویزیون، گزارش های‌ جنایی‌ و همدلی‌ با یك‌ وضع‌ نامساعد بستگی‌ دارد. مشاهده‌ رفتار پرخاشگرانه‌ می‌ تواند محركی‌ برای‌ انجام‌ این‌ گونه‌ رفتارها باشد. بچه‌هایی‌ كه‌ شاهد پرخاشگری‌اند، برای‌ حل‌ مسائل‌ و گرفتاری های‌ خود بیشتر به‌ راه‌حل های‌ پرخاشگرانه‌ متوسل‌ می ‌شوند. امروزه‌ نمایش‌ فیلم های‌ تلویزیونی‌ پرخشونت‌ برای‌ سازندگان‌ آنها سود فراوانی‌ دربردارد، زیرا نمایش‌ شبیه‌ سازی‌ خشونت‌ در تمام‌ دنیا به‌ فروش‌ می ‌رسد. بینندگان‌ با هر فرهنگی‌ بدون‌ نیاز به‌ ترجمه‌ مكالمات، در این‌ گونه‌ فیلم ها تعقیب‌ و درگیری‌ را به ‌خوبی‌ درك‌ می‌ كنند.

نتایج‌ تحقیقات‌ ثابت‌ كرده‌ كه‌ كودكان‌ نه‌ فقط‌ بعد از تماشای‌ صحنه‌های‌ خشونت ‌بار، با عروسك‌ خود پرخاشگری‌ می ‌كنند و اثر تماشای‌ خشونت، به‌ كتك ‌زدن‌ عروسك‌ محدود نمی شود، بلكه‌ آنها را برمی ‌انگیزد تا با همدیگر نیز كتك‌ كاری‌ كنند. متأسفانه‌ بسیاری‌ از سازندگان‌ برنامه‌های‌ تلویزیونی‌ بی ‌توجه‌ به‌ این‌ واقعیت ها، از انواع‌ حركات‌ پرخاشگرانه‌ در فیلم‌ خود استفاده‌ می‌ كنند تا بینندگان‌ را جذب‌ كنند.

آموزش‌ اجتماعی، مهمترین‌ راه‌حل‌ برای‌ رفع‌ خشونت‌

گروهی‌ از محققان‌ با توجه‌ به‌ علل‌ خشونت، اظهار داشته‌ اند كه‌ خشونت‌ قابل‌ كنترل‌ است. شواهد روشنی‌ وجود دارد كه‌ حیوانات‌ پرخاشگر و همین‌ طور انسان ها قادرند از خشم‌ خود بكاهند؛ به‌ شرط‌ این كه‌ توقف‌ خشونت‌ به‌ نفع‌ آنها باشد. در نتیجه‌ ابراز خشم‌ و پرخاشگری‌ امری‌ انتخابی‌ و اختیاری‌ است.

از سوی‌ دیگر، هنوز ثابت‌ نشده‌ كه‌ قوانین‌ سفت‌ و سخت‌ نیز می‌ تواند مانع‌ از قتل‌ و حمله‌ شود. در نظام‌ جنایی‌ دادگستری‌ نیز تنبیه‌ های‌ نامعلوم‌ و با تأخیر هرگز كارآمد نبوده‌اند. این‌ روش ها معمولاً موجب‌ می ‌شود كه‌ افراد قانون‌شكن‌ ، خشونت‌ خود را مخفی‌ كنند و منتظر فرصتی‌ دوباره‌ برای‌ رفتارهای‌ نامناسب‌ بمانند.

هرگز به‌ فكر انتقام‌ شدید از فرد پرخاشگر نباشید. این‌ بدترین‌ كاری‌ است‌ كه‌ می ‌توانید انجام‌ دهید. به‌ یاد داشته‌ باشید كه‌ بدی‌ مولد بدی‌ است. آموختن‌ مهارت های‌ اجتماعی‌ و روش های‌ حل‌ مسئله‌ از راه های‌ كاملاً مؤثر و اساسی‌ كنترل‌ خشم‌ است.

پیروی‌ از این‌ درس‌ بزرگ‌ بشریت‌ نیز می‌تواند هدایتگر همگان‌ باشد:

«همان‌ طور عمل‌ كنیم‌ كه‌ دوست‌ داریم‌ با ما رفتار شود.»

"روان شناسی‌ اجتماعی"، ارونسون، الیور؛ ترجمهِ حسین‌ شكركن، تهران

لینک ها

عصبانیت را شكست دهیم

عصبانیت ممنوع!

عصبانیت و راه حل آن

عوارض عصبانیت و روشهای كنترل آن

آیا شما هم عصبانی می شوید ؟

عصبانیت و راه های مقابله با آن

گوشزدهایی برای كاهش یا حذف فشارهای عصبی

فروش کتاب های « خانواده »، « کودکان » و « متفرقه » در فروشگاه اینترنتی تبیان

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.