تبیان، دستیار زندگی
بازی با پاسور و یا شطرنج چه حکمی دارد؟ اگر عنوان سرگرمی داشته باشد حکم آن چگونه است؟
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

بازی با شطرنج و پاسور

پاسور

امام زمان علیه السلام

«واما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواة حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله  علیهم »

در حوادثی که پیش می آید، به کسانی مراجعه کنید که حدیث ما را نقل می کنند، بدرستیکه آنها حجت من برشما و من حجت خداوند بر آنها هستم.

سوال: بازی با شطرنج و پاسور حکمش چیست؟

حضرت آیة الله خامنه ای:

بازی با آلات قمار بدون برد و باخت هم حرام است و بازی شطرنج اگر آلت قمار نباشد، بدون برد و باخت اشکال ندارد.

حضرت آیة الله فاضل لنکرانی:

بازی با آلات قمار مطلقا حرام است.

آیت الله فاضل لنکرانی (ره) بازی با آلات قمار مطلقا حرام است. اگر مکلف احراز کند که (شطرنج و پاسور) از آلت قمار بودن خارج شده و برد و باختی در کار نباشد، بازی با آن مانعی ندارد و تا احراز نشود نباید بازی کنند

حضرت آیة الله سیستانی:

شطرنج مطلقا حرام است و پاسور اگر همچنان درعرف قمار باشد بازی بدون برد و باخت با آن به احتیاط  واجب جایز نیست.

حضرت آیة الله صافی گلپایگانی:

مطلقا حرام است.

حضرت آیة الله تبریزی:

بازی با آلات قمار چه با برد و باخت باشد یا بدون آن جایز نیست و پاسور از آلات قمار است وشطرنج نیز تا وقتی که محرز نشود از آلت قمار بودن خارج شده بطوری که در هیچ مجتمعی قمار با آن متعارف نباشد بازی با آن چه با برد و باخت مالی باشد یا بدون آن جایز نیست.

حضرت آیة الله مکارم شیرازی:

اگر شطرنج درعرف عام از صورت قمار خارج شده باشد وبه عنوان ورزش شناخته شد مانعی ندارد و بازی با پاسور بدون برد و باخت نیز اشکال دارد.

حضرت آیة الله بهجت:

با برد و باخت حرام قطعی است و بدون برد و باخت با احتیاط شدید حرام است.

امام خمینی(ره)

بازی با آلات قمار مطلقا حرام است.

اگر شطرنج آلت قمار بودن خود را به کلی از دست داده باشد و بعنوان یک ورزش فکری از آن استفاده گردد و برد و باختی در بین نباشد اشکال ندارد و تا احراز نشود باید بازی نکنند.

استفتائات، 1380، پنجم، ج 2، ص 9 و 10، س 18 و 21

آیت الله اراکی(ره)

سؤال: بازی با ورق بدون برد و باخت بلکه صرفاً برای تفریح چه حکمی دارد؟

باحتیاط واجب بدون برد و باخت هم بازی نکنند.

استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء(قم)

آیت الله بهجت (ره)

بازی با آلات قمار بدون برد و باخت خلاف احتیاط است و احتیاط شدید در ترک بازی شطرنج بدون برد و باخت است.

استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء(قم)

آیت الله تبریزی(ره)

بازی با آلات معروفه ی قمار ولو بدون برد و باخت جایز نیست، و شطرنج تا مادامی که محرز نشود که کلیةً از آلت قمار خارج شده بازی با آن ولو بدون برد و باخت مالی جایز نیست. والله العالم

استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء(قم)

آیت الله خامنه ای (دام ظلّه)

بازی با چیزی که عرفاً از آلات قمار محسوب می شود، مطلقا حرام است هر چند برای سرگرمی و بدون شرط بندی باشد.

بازی با پاسور مطلقاً جایز نیست و امّا بازی با شطرنج در صورتی که از ابزار قمار محسوب نمی شود بدون برد و باخت اشکال ندارد.

اجوبة الاستفتائات امیر کبیر، 1384، بیست و دوم، ص 245، س 1116

استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء(قم)

آیت الله خویی(ره)

بازی با آلات قمار چه با برد و باخت و چه بدون برد و باخت حرام است.

منهاج الصالحین، عشرون، بیروت ج 2، ص 9، م 19

آیت الله نوری همدانی (دام ظلّه) پاسور از آلات قمار است و بازی با آن به قصد سرگرمی نیز جایز نیست

آیت الله سیستانی (دام ظلّه)

شطرنج حرام است.

و پاسور مادامی که قمار است بدون برد و باخت به احتیاط واجب جایز نیست.

استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء(قم)

آیت الله صافی گلپایگانی (دام ظلّه)

بازی با شطرنج ولو بدون برد و باخت به نظر اینجانب حرام است و پاسور نیز حکم شطرنج را دارد. والله العالم

و فوائدی که برای شطرنج از قبیل سرگرمی و... ذکر کرده اید نمی تواند مجوّز عمل بشود. والله العالم

جامع الاحکام، 1382، چهارم، ج 1، ص 303، س 1044 و 1042

آیت الله فاضل لنکرانی (ره)

بازی با آلات قمار مطلقا حرام است.

اگر مکلف احراز کند که (شطرنج و پاسور) از آلت قمار بودن خارج شده و برد و باختی در کار نباشد، بازی با آن مانعی ندارد و تا احراز نشود نباید بازی کنند.

استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء(قم) جامع المسائل یازدهم، ج 1، ص 237، با استفاده از س 952 و 951 و همان، 1383، یازدهم، ج 2، ص 314، با استفاده از س 953، و ص 323، با استفاده از س 973

آیت الله گلپایگانی (دام ظلّه)

بازی با پاسور و شطرنج ولو بدون برد و باخت باشد جایز نیست. والله العالم

استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء(قم)

آیت الله مکارم شیرازی (دام ظلّه)

اگر شطرنج و پاسور... در عرف عام واقعاً به عنوان ورزش یا سرگرمی شناخته شود ( بازی با آن بدن برد و باخت مالی) جایز وگرنه حرام است.

استفتائات جدید، 1384، اول، ص 157 با استفاده از س 544 و 534 استفتائات جدید، 1383، اول، ص 158 و 159، با استفاده از س 471 و 472

آیت الله نوری همدانی (دام ظلّه)

پاسور از آلات قمار است و بازی با  آن به قصد سرگرمی نیز جایز نیست.

شطرنج در صورتی که از آلات قمار بودن خارج شده و فقط به عنوان یک ورزش فکری بکار گرفته شود اشکال ندارد.

استفتائات جدید، 1384، اول، ص 157، با استفاده از س 544 و 534 استفتائات جدید، 1383، اول، ص 158 و 159، با استفاده از س 471 و 472

آیت الله وحید خراسانی (دام ظلّه)

بنابراحتیاط واجب بازی با آلات قمار بدون برد و باخت بنابراحتیاط واجب حرام است.

منهاج الصالحین مدرسه امام باقر(ع)، نگارش، سوم، ج 3، ص 12، م 19

استفتائات

بخش احکام اسلامی تبیان


منبع: کتاب "مسائل جدید از دیدگاه علما و مراجع"

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.