تبیان، دستیار زندگی
از آن جا که دختران تازه مکلف قدرت تشخیص مرجع تقلید را ندارند آیا بر والدین و اساتید واجب است برای آن ها مرجع تقلید انتخاب نمایند؟
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

وظیفه والدین در انتخاب مرجع فرزندان

سوال: از آن جا که دختران تازه مکلف قدرت تشخیص مرجع تقلید را ندارند آیا بر والدین و اساتید واجب است برای آن ها مرجع تقلید انتخاب نمایند؟


مراجع تقلید

آیت الله بهجت (ره)

باید وظیفه شرعی شان را به آنها بگویند و آنها هم می توانند به کسی که اطمینان به تحقیق او دارند اعتماد کنند یعنی والدین به نحوی توضیح دهند که موجب اطمینان آنها شود.

استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء (قم)

آیت الله تبریزی (ره)

چنانچه والدین و اساتید می گویند به طریق معتبر مرجع تقلید را تعیین کرده اند و ثقه باشند اولاد و شاگردان می توانند به گفته آنها اعتماد کنند. والله العالم

استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء (قم)

آیت ا... صافی گلپایگانی:اگر والدین و اساتید اهل خبره ی واجد شرائط باشند مانعی ندارد والاّ مکلّف باید به اهل خبره (کسانی که اطلاع کافی در این زمینه رادارند) رجوع نماید و این وظیفه ی اوست و اهل خبره نیز از باب ارشاد جاهل (راهنمایی کردن کسی که نسبت به موضوعی آگاهی ندارد) باید جواب بدهد

آیت الله خامنه ای (دام ظله)

وظیفه ی انتخاب مرجع تقلید متوجه به خود مکلّف است و دیگران می توانند او را برای رسیدن به تشخیص صحیح کمک کنند.

استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء (قم)

آیت الله سیستانی (دام ظله)

واجب است به آنها تعلیم دهند که چگونه باید مرجع را انتخاب کرد و در چه موردی می توان بر تحقیق دیگران اعتماد نمود.

استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء (قم)

آیت الله شبیری زنجانی (دام ظله)

بر والدین تحقیق و راهنمایی کودک لازم است.

استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء (قم)

آیت الله صافی گلپایگانی (دام ظله)

اگر والدین و اساتید اهل خبره ی واجد شرائط باشند مانعی ندارد والاّ مکلّف باید به اهل خبره (کسانی که اطلاع کافی در این زمینه رادارند) رجوع نماید و این وظیفه ی اوست و اهل خبره نیز از باب ارشاد جاهل (راهنمایی کردن کسی که نسبت به موضوعی آگاهی ندارد) باید جواب بدهد. والله العالم.

استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء (قم)

آیت الله فاضل لنکرانی (ره)

خیر. بلکه فقط در اصل مسأله که باید تقلید کنند لازم است آنها را ارشاد (راهنمایی)کرد. اما در تعیین مصداق (تعیین دقیق یک مرجع خاص) تکلیفی نیست. بلکه تعیین برای آنها اعتباری ندارد مگر اینکه بچه ها خود اطمینان کنند.

استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء (قم)

بر آنها لازم است که دختران تازه به تکلیف رسیده را راهنمایی کنند تا خود مرجع تقلیدی انتخاب نمایند.

استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء (قم)

آیت الله نوری همدانی (دام ظله)

در فرض سوال ارشاد (راهنمایی) آنان لازم است.

استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء (قم)

آیت الله وحید خراسانی (دام ظله)

بر همان مقلد (مرجع تقلید) پدرش باقی بماند تا وقتی به حدّ رشد (عقلی) رسید بعد از آن خودش تحقیق کند.

استفتاء شفاهی از دفتر معظم له

بخش احکام اسلامی تبیان

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.