تبیان، دستیار زندگی
همه چیز از روزی شروع شد که مرحوم دکتر هرمز اسدی هنگام قدم زدن کنار ساحل رودسر لاشه فکی را دید. اسدی که پس از 23سال به ایران بازگشته بود ، بادیدن این لاشه متعجب شد و به همراهش گفت: «مگر ایران فک دارد؟»
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تنها پستاندار شکارچی دریای خزر

همه چیز از روزی شروع شد که مرحوم دکتر هرمز اسدی هنگام قدم زدن کنار ساحل رودسر لاشه فکی را دید. اسدی که پس از 23سال به ایران بازگشته بود ، بادیدن این لاشه متعجب شد و به همراهش گفت: «مگر ایران فک دارد؟» و همین شد شروع تحقیقات درباره پستانداری که یکی از مهجورترین جانوران ایران است؛ تنها پستاندار شکارچی دریای خزر که نسلش روبه انقراض است و متاسفانه بعضی از هموطنان ما حتی از حضورش هم بی اطلاعند.

مهندس مهین دخت دهدشتیان، همسر مرحوم اسدی می گوید که دیدن آن لاشه و لاشه های بعدی در سواحل خزر مقدمه ورود ایران به پروژه بین المللی فک خزری شد. مرحوم اسدی تا پایان عمر درباره این پستانداران نادر تحقیق کرد و در 19دی ماه سال1386در پروژه انتقال گوزن زرد، در یک سانحه رانندگی جان خود را از دست داد. اسدی اولین بود اما آخرین نماند و دیگران راهش را ادامه دادند.

 • تنها پستاندار شکارچی دریای خزر
  تنها پستاندار شکارچی دریای خزر
 • تنها پستاندار شکارچی دریای خزر
  تنها پستاندار شکارچی دریای خزر
 • تنها پستاندار شکارچی دریای خزر
  تنها پستاندار شکارچی دریای خزر
 • تنها پستاندار شکارچی دریای خزر
  تنها پستاندار شکارچی دریای خزر
 • تنها پستاندار شکارچی دریای خزر
  تنها پستاندار شکارچی دریای خزر
 • تنها پستاندار شکارچی دریای خزر
  تنها پستاندار شکارچی دریای خزر
 • تنها پستاندار شکارچی دریای خزر
  تنها پستاندار شکارچی دریای خزر
 • تنها پستاندار شکارچی دریای خزر
  تنها پستاندار شکارچی دریای خزر

بخش گردشگری تبیان


برگرفته از همشهری مجلات