تبیان، دستیار زندگی
اینجا قطعه ای از بهشت است که با سخاوت آل محمد به این خاکدان هبوط کرده تا آرام جان انسانهای گم گشته ای باشد که پناهگاهی ندارند...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

حرم از گذشته تا حال

در این گوشه دنیا جاییست که چشمها، اشکبار و دلها خندانند.

جاییست که جانهای خسته را التیام بخشیده و دلهای فسرده را آرام می سازد،

حرم امنی است که روح آشفته در امنیت آن آرام می گیرد.

در این مأمن دل رضا می یابد به رضای پروردگار ، چراکه در دامان رضای آل محمد امنیت یافته است .

آری!اینجا قطعه ای از بهشت است که با سخاوت آل محمد به این خاکدان هبوط کرده تا آرام جان انسانهای گم گشته ای باشد که پناهگاهی ندارند...

 • حرم از گذشته تا حال
  حرم از گذشته تا حال
 • حرم از گذشته تا حال
  حرم از گذشته تا حال
 • حرم از گذشته تا حال
  حرم از گذشته تا حال
 • حرم از گذشته تا حال
  حرم از گذشته تا حال
 • حرم از گذشته تا حال
  حرم از گذشته تا حال
 • حرم از گذشته تا حال
  حرم از گذشته تا حال
 • حرم از گذشته تا حال
  حرم از گذشته تا حال
 • حرم از گذشته تا حال
  حرم از گذشته تا حال
 • حرم از گذشته تا حال
  حرم از گذشته تا حال
 • حرم از گذشته تا حال
  حرم از گذشته تا حال

بخش عترت و سیره تبیان

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.