برخی استفتائات پیرامون نماز در حج
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

برخی استفتائات پیرامون نماز در حج(2)

حج

1. آیا نماز طواف مستحب را می توان در حال حرکت و راه رفتن خواند؟

آیة الله تبریزی(دام ظله) : مانعی ندارد، والله العالم.

آیت الله خامنه ای (دام ظله) : صحّت نماز طواف ولو نماز طواف مستحبی باشد در حال راه رفتن محل اشكال است ، و احوط استقرار در حال نماز طواف مستحبی است .   

آیة الله سیستانی(دام ظله) : اشکال ندارد

آیة الله صافی گلپایگانی(دام ظله) : مانع ندارد، والله العالم.

آیة الله فاضل لنکرانی (ره): بلی، می توان.

 آیة الله مکارم شیرازی (دام ظله): احتیاط آن است که در حال وقوف بخوانند; زیرا ادلّه جواز نافله در حال حرکت، از اینجا منصرف است.

 

2. در حال طواف نماز مستحب خواندن چه حکمی دارد؟

آیة الله تبریزی (دام ظله): مشروعیت آن ثابت نیست، والله العالم.

اگر بتواند جمع بین قصد طواف و قصد نماز مستحبی در حال طواف نماید اشكال ندارد . (دام ظله): خامنه ای آیت الله

آیة الله سیستانی(دام ظله) : جایز است.

آیة الله صافی گلپایگانی(دام ظله) : احوط ترک آن است، والله العالم.

آیة الله فاضل لنکرانی (ره): مانعی ندارد.

آیة الله مکارم شیرازی (دام ظله): اشکالی ندارد.

 

3. در صورتی که لباس نمازگزار از پنبه یا کتان باشد، در جایی که بر فرض تقیّه سجده بر فرش صحیح است، چنانچه بتواند بدون محذور بر لباس خود سجده کند، آیا سجده بر فرش که از پشم یا مواد لاستیکی است مجزی است یا نه؟                                                                                                         

آیة الله تبریزی (دام ظله) : چنانچه با رعایت تقیه بتواند بر لباسش سجده کند، باید بر لباس مذکور سجده نماید، والله العالم.

آیت الله خامنه ای(دام ظله) :  لباس تقدّم بر فرش ندارد اگر چه از كتان یا پنبه باشد.   

آیة الله سیستانی(دام ظله) : در فرض مذکور مجزی است.

 آیة الله صافی گلپایگانی(دام ظله) : در فرض سؤال باید بر لباس خود سجده کند، والله العالم

آیة الله فاضل لنکرانی (ره): در فرض سؤال، باید به لباسش سجده کند و سجده بر فرش و مواد پلاستیکی مجزی نیست.

آیة الله مکارم شیرازی(دام ظله) : سجده بر پنبه و کتان در فرض سؤال، اولویت دارد.

 

4. جواز اقتدا به اهل سنّت اختصاص به نماز ادا دارد یا نماز قضا را نیز می توان اقتدا کرد؟

آیة الله تبریزی (دام ظله): نماز قضا را هم می شود با آن ها خواند، لکن شخص باید حمد و سوره را خودش بخواند و لو به این که در نمازهای جهریه به اخفات بخواند، والله العالم.

آیت الله خامنه ای  (دام ظله):  قدر متیقّن جواز اقتداء در نماز اداء است و صحّت اقتداء در نماز قضاء محلّ اشكال بل منع است .

آیة الله سیستانی(دام ظله) : می تواند نماز قضا را نیز بخواند ولی به هر حال باید قرائت خود را بخواند و حکم جماعت را ندارد.

 آیة الله صافی گلپایگانی(دام ظله) : مختص به نماز ادا است، والله العالم

آیة الله فاضل لنکرانی(ره): اختصاص به نماز ادا ندارد.

آیة الله مکارم شیرازی(دام ظله) : تفاوتی نمی کند.

 

5. در برخی موارد، زائران بیت الله الحرام یا سایر مسافران، وقت نماز در هواپیما هستند، با توجه به این که نماز در هواپیما معمولاً مانع استقرار و طمأنینه نیست، در صورتی که سایر شرایط، مثل قیام و قبله و رکوع و سجود مراعات شود، آیا در صورت علم یا احتمال این که پیش از اتمام وقت نماز به مقصد می رسند و می توانند نماز را پس از پیاده شدن از هواپیما بخوانند، نماز در هواپیما کفایت می کند یا باید تأخیر بیندازند و در صورتی که نماز را در آن حال خواندند و پیش از اتمام وقت نماز پیاده شدند، اعاده نماز لازم است یا نه؟                                                                                                                     

آیة الله تبریزی (دام ظله) : چنانچه احتمال بدهند که تا آخر وقت هواپیما به زمین ننشیند می تواند در هواپیما نماز بخوانند و اگر پیش از اتمام وقت هواپیما به زمین نشست نمازشان را اعاده کنند.

آیت الله خامنه ای (دام ظله) : با تمكّن از استقرار و استقبال قبله ، نماز صحیح و مجزی است ، بلكه جهت درك فضیلت اوّل وقت افضل است .

آیة الله سیستانی(دام ظله) : در فرض مذکور نماز در هواپیما کافی است.

آیة الله صافی گلپایگانی(دام ظله) : در صورت علم باید تأخیر نماید و در صورت احتمال، احوط خواندن و چنانچه قبل از گذشتن وقت به مقصد رسید اعاده است.                                                                                                           

آیة الله فاضل لنکرانی(ره): به طور کلی مکان نماز گزار باید بی حرکت باشد و باید بتوانند تا پایان نماز شرایط نماز را رعایت کنند لذا در فرض سؤال، در سعه وقت تأخیر بیندازند و اگر بواسطه تنگی وقت ناچار باشند نماز بخوانند باید به قدری که ممکن است رعایت شرایط را بنمایند و در این صورت اعاده لازم نیست.                                               

آیة الله مکارم شیرازی (دام ظله): چنین نمازی صحیح است و اعاده ندارد.

 

6. وضو گرفتن از آب های خنک مسجدالحرام و اطراف آن ـ که برای آشامیدن اختصاص داده اند; اعم از کلمن ها و شیرها ـ چه حکمی دارد؟                                                                                                      

آیة الله تبریزی (دام ظله): چنانچه موجب اعتراض و توهین به حجاج از مؤمنین بشود باید اجتناب کنند.

صحّت وضو با شك در اباحه آب برای وضو محل اشكال بل منع است . آیت الله خامنه ای (دام ظله):

آیة الله سیستانی(دام ظله) : جایز نیست.

آیة الله صافی گلپایگانی(دام ظله) : محل اشکال است.

آیة الله فاضل لنکرانی (ره): وضو نگیرند و اگر عالماً عامداً وضو گرفتند برای نماز به آن اکتفا نکنند.

آیة الله مکارم شیرازی (دام ظله): اشکال دارد.

فراوری: زهره غفوری

بخش احکام اسلامی تبیان

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.