تبیان، دستیار زندگی
(1)استفتائات متفرقه پیرامون حج
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

استفتائاتی در باب حج(1)

رهبری، حج

1.  آیا کسی که در اعمال عمره یا حج یا خصوص طواف اجیر غیر باشد، می تواند به نیابت از شخص دیگری تبرعاً یا استیجاراً قرآن تلاوت کند؟

آیة الله تبریزی (مدظله): مانعی ندارد، والله العالم .

آیت الله خامنه ای(مدظله):  اشكال ندارد

آیة الله سیستانی(مدظله) : می تواند.

 آیة الله صافی گلپایگانی(مدظله) : چنانچه مانع اعمال عمره یا حج یا طواف اجیر نباشد خواندن قرآن تبرّعاً یا استیجاراً برای دیگری اشکال ندارد، والله العالم.

آیة الله فاضل لنکرانی (ره): بلی، می تواند.

آیة الله مکارم شیرازی(مدظله) : مانعی ندارد.

2. آیا استحباب سه روز روزه مستحبی در مدینه منوره برای برآمدن حاجت، اختصاص به مسافر دارد یا برای اهالی مدینه و کسی که قصد اقامت ده روزه دارد نیز مستحب است؟

آیة الله تبریزی(مدظله) : حکم مزبور اختصاص به مسافر دارد و شامل اهل مدینه نمی شود و در مسافر بین این که نمازش قصر باشد یا به جهت قصد اقامت ده روز نمازش تمام باشد، فرقی نیست، والله العالم

 الله خامنه ای   آیة(مدظله): اختصاص به مسافر ندارد ، و ذكر مسافر جهت استثناء از صوم و در حال مسافر بودن است

  آیة الله سیستانی(مدظله) : برای همه مستحب است .

آیة الله صافی گلپایگانی(مدظله) : بعید نیست اختصاص به مسافر نداشته باشد، والله العالم .

آیة الله فاضل لنکرانی (ره): استحباب آن به قصد ورود برای غیر مسافر ثابت نیست، بلی رجاءاً مانعی ندارد .

آیة الله مکارم شیرازی (مدظله)  : این حکم مخصوص مسافر است ولی دیگران بر اساس قانون اوّلی هر روزی بخواهند می توانند به قصد حاجت روزه بگیرند.

  3 . زنی به تصور این که مستحاضه است در میقات محرم شده و با انجام وظایف مستحاضه اعمال عمره تمتّع را به جا آورده، پس از اعمال متوجه شده که حائض بوده، وظیفه او نسبت به اعمال عمره و حج چیست؟

آیة الله تبریزی(مدظله)  : در فرض مزبورکه زن در زمان احرام حائض بوده، چنانچه وقت برای انجام اعمال، بعد از پاک شدن ازحیض دارد، باید اعمال را اعاده کند و اگر وقت وسعت انجام اعمال را ندارد، با همان احرامی که بسته حج افراد را به جا می آورد و در صورت تمکّن، باید بعد از آن، عمره مفرده به جا آورد.

  آیت الله خامنه ای (مدظله): اگر نتواند با تدارك اعمال عمره ، محرم به احرام حج شود ، چنانچه عادت او پیش از احرام از میقات حادث شده باشد ، حج او بدل به حج افراد می شود ، كه باید پس از انجام مناسك حج ، عمره مفرده بجا آورد ، ولی اگر عادت ماهانه بعد از احرام از میقات عارض شده باشد ، عمره تمتّع او صحیح است ، فقط طواف و نماز آن باطل است ، كه باید بعد از برگشت از عرفات و مشعر و منی و مناسك آن ، طواف عمره و نماز آن را تدارك كند .

آیة الله سیستانی(مدظله)  : اگر تا قبل از وقت حج، فرصتِ انجام اعمال عمره را دارد، باید صبر کند و اعمال را پس از پاکی، دوباره انجام دهد و اگر فرصت نباشد باید حج افراد انجام دهد و پس از اعمال، اگر ممکن بود، عمره مفرده انجام دهد.

  آیة الله صافی گلپایگانی (مدظله): زن مذکور محرم است، بنابراین اگر پاک شود و وقت برای عمره تمتع باقی باشد، مجدداً اعمال عمره را انجام می دهد و اگر وقت برای انجام عمره نباشد، به طوری که بتواند وقوف عرفات را درک کند، حجّش بدل به افراد می شود; یعنی با همان احرام بعد از پاکی و غسل، نیت حجّ افراد می کند و اعمال حج را تا آخر انجام می دهد و قربانی ندارد و بعد از حج هم، عمره به جا می آورد و همین حجش مجزی است

آیة الله فاضل لنکرانی (ره): اگر وقت برای اعاده اعمال عمره تمتع دارد، طواف و نماز را اعاده کند و احتیاطاً سعی و تقصیر را نیز اعاده نماید، ولی اگر وقت ندارد، حج افراد انجام دهد (حجش مبدّل به افراد می شود) وپس از حج، عمره مفرده به جا آورد.

 آیة الله مکارم شیرازی(مدظله)  : باید طواف ها و نماز طواف را از سر بگیرد و احتیاط این است که اگر در مکه حاضر است، بقیه اعمال; مانند سعی و تقصیر را نیز اعاده کند ولی کفاره ای بر او نیست .

4. آیا استحباب غسل ورود به مسجدالحرام تنها برای قادم(کسی که برای اولین بار وارد می شود) و کسی است که اعمال عمره به جای می آورد یا برای هر مرتبه رفتن به مسجدالحرام نیز مستحب است؟

آیة الله تبریزی (مدظله): غسل دخول مسجد الحرام، که همان غسل برای دخول مکه و حرم است، اختصاص به قادم و کسی که اعمال را به جا می آورد، دارد.

آیت الله خامنه ای (مدظله) : اختصاص به ورود اوّل ندارد .

آیة الله سیستانی (مدظله): استحباب آن حتی برای قادم ثابت نیست.

آیة الله صافی گلپایگانی(مدظله)  : بعید نیست برای هر وارد به مسجد باشد و در هر مرتبه.

آیة الله فاضل لنکرانی (ره): برای هر مرتبه رفتن به مسجد الحرام نیز مستحب است .

آیة الله مکارم شیرازی(مدظله)  : به قصد رجا مانعی ندارد .

5. کسی که حسّ بویایی ندارد یا به علت زکام و سرماخوردگی بویی را احساس نمی کند، استعمال طیب و عطر زدن به بدن و لباس و گرفتن بینی از بوی بد بر او حرام است یا نه؟

آیة الله تبریزی (مدظله): استعمال طیب بر او حرام است و نسبت به گرفتن بینی از بو، چنانچه شخص بو را احساس می کند ولو مختصر، گرفتن بینی از بوی بد جایز نیست .

آیة الله سیستانی (مدظله): استعمال و عطر زدن حرام است ولی اگر احساس بودی بد نمی کند گرفتن بینی حرام نیست .

آیة الله صافی گلپایگانی (مدظله)  : استعمال طیب وگرفتن بینی از بوی بد برای چنین کسی هم حرام است .

آیة الله فاضل لنکرانی (ره): بلی، در فرض سؤال نیز استعمال طیب و عطر زدن و بینی را از بوی بد گرفتن حرام است

آیة الله مکارم شیرازی (مدظله): استعمال عطر برای او نیز اشکال دارد ولی گرفتن بینی از بوهای خوب و بد لازم نیست .

فراوری: زهره غفوری

بخش احکام اسلامی تبیان

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.