تبیان، دستیار زندگی
زیارت استحكام بخشیدن به باورهای تزلزل یافته است! زیارت رونق بازار حقیقت است! زیارت كسادی بازار دین فروشان است!
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

زیارت

زیارت

زیارت پیوند ناقص و ناچیز با نماد خوبی ها و كمالات است! زیارت نجوا و رازگویی دردمندی با طبیبی مهربان است!

زیارت پیوند قطره با دریا است!

زیارت شنا كردن در دریای مهر است!

زیارت ستایش خوبی ها و پاكی هاست!

زیارت ستودن كریمان و بزرگواران است!

زیارت زیبانگری زیباشناسان است!

زیارت ارتباط روحی با عصمت است!

زیارت ورود به حریم دوست است!

زیارت نشستن در بزم اندیشه و دل است !

زیارت طراوت بخش ایمان است!

زیارت كمال بخش نقص هاست!

زیارت شرمساری و ندامت از بدی هاست!

زیارت تمركز بر تكلیف فراموش شده است!

زیارت تصمیم جدی بر اراده خوبی و كمال است!

زیارت استحكام بخشیدن به باورهای تزلزل یافته است!

زیارت رونق بازار حقیقت است!

زیارت كسادی بازار دین فروشان است!

زیارت تجدید عهد با پیشواست!

زیارت فریاد حق طلبی است!

و زیارت، "زیارت" است!

بخش عترت و سیره تبیان


استاد سید مهدی واعظ موسوی

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.