تبیان، دستیار زندگی
توپ سیاست در زمین فوتبال
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

 دلیل جذابیت ورزش برای غیر ورزشی ها 
 ورزش زیر سایه سنگین سیاست 
 جلالی: دولت سرنخ فوتبال را به کسی نمی دهد 
 واعظ آشتیانی:ورزش میدانی برای بهره برداری سیاسی 
 دهقان: بهترین کمک به ورزش حضور افراد متخصص است 
 جاده موازی ورزش و سیاست 
 سیاست فوتبالی ، فوتبال سیاسی 
 اهالی سیاست و فوتبال 
 حاشیه، فوتبال و سیاست 
 تصاویری از حضور سیاسی ها در فوتبال 

تهیه و تنظیم : بخش ورزشی تبیان

طراح وگرافیست :محبوبه همتی