تبیان، دستیار زندگی
كاملاً واضح‌ است‌ كه‌ برای‌ توقف‌ پرخاشگری‌ باید از خود شروع‌ كنیم‌ و برای‌ مواجهه‌ با عصبانیت‌ خود دو راه‌ پیش‌ رو داریم: الف) از بروز عصبانیت‌ پیشگیری‌ كنیم؛ مثلاً مانع‌ از اوج ‌گرفتن‌ عصبانیت‌ در درون‌ خود شویم‌...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

نقطهِ آغاز برای‌ غلبه‌ بر پرخاشگری

‌(در اوج عصبانیت با مشت حمله كنید منتها به كیسه بوكس (3))


كاملاً واضح‌ است‌ كه‌ برای‌ توقف‌ پرخاشگری‌ باید از خود شروع‌ كنیم‌ و برای‌ مواجهه‌ با عصبانیت‌ خود دو راه‌ پیش‌ رو داریم:

الف) از بروز عصبانیت‌ پیشگیری‌ كنیم؛ مثلاً مانع‌ از اوج ‌گرفتن‌ عصبانیت‌ در درون‌ خود شویم.

ب) پس‌ از پدیدار شدن‌ عصبانیت، با تعدیل‌ فشارهای‌ پرخاشگرانه، آن‌ را كنترل‌ كنیم.

پیشگیری‌ ، روشی‌ مطلوب‌ و مؤثر است‌ و به‌ طور خلاصه‌ چهار اقدام‌ اساسی‌ را می ‌طلبد:

1. اجتناب‌ از موقعیت های‌ ناكام ‌كننده.

2. شناسایی‌ مواردی‌ كه‌ باعث‌ رنجش‌ ماست.

3. بالا بردن‌ تحمل‌ در مقابل‌ محرك های‌ عصبانیت‌زا.

4. كنار گذاشتن‌ عقاید غیرمنطقی‌ خشم ‌برانگیز.

شكی‌ نیست‌ كه‌ نمی‌توان‌ از تمام‌ موقعیت ها یا افكار خشم‌ برانگیز دوری‌ كرد. در نتیجه‌ به‌ آموختن‌ روش های‌ كنترل‌ عصبانیت‌ هم‌ نیاز داریم. اول‌ از همه‌ بدانید كه‌ شما درمانگر نیستید و قصد درمان‌ افراد پرخاشگر را ندارید؛ بلكه‌ می‌ خواهید كاری‌ كنید كه‌ در محیط‌ زندگی، صلح‌ و همكاری‌ حاكم‌ باشد.برای‌ دست‌ یافتن‌ به‌ این‌ هدف، برای‌ كاستن‌ از خشم‌ و عصبانیت‌ خود یا دیگری، كوشش‌ خویش‌ را به‌ این‌ موارد معطوف‌ كنید:

كمك‌ به‌ شناسایی‌ نیازها، علاقه‌ ها و ماهیت‌ ناكامی.

اجتناب‌ از واكنش‌ به‌ هیجان های‌ شدید و تهدیدهای‌ خشونت‌آمیز (تشویق ‌نكردن‌ این‌ گونه‌ رفتارها).

ممانعت‌ از تبادل‌ دشمنی‌ و خشم.

پیشگیری‌ از تحریك‌ به‌ عصبانیت‌ و پرخاشگری.

تحت‌تأثیر قرار دادن‌ خشم‌ و پرخاشگری.

ترغیب‌ به‌ بحث‌ منطقی‌ و بهره‌ گرفتن‌ از راه های‌ مسالمت‌آمیز.

برای‌ این‌ منظور، همواره‌ توجه‌ فرد عصبانی‌ را به‌ یك‌ وظیفه‌ مهم‌ یا یك‌ بحث‌ آرام، بررسی‌ موقعیتی‌ كه‌ موجب‌ عصبانیت‌ شده‌ و نیز راه‌حل های‌ مختلف‌ معطوف‌ كنید كه‌ موجب‌ فروكش‌ كردن‌ عصبانیت‌ و افزایش‌ قدرت‌ كنترل‌ می‌شود. مثلاً اگر در مقابل‌ فردی‌ پرخاشگر قرار گرفتید (مثلاً فرزند خود)، سعی‌ كنید پاسخ های‌ پرخاشگرانه‌ وی‌ را تحت‌ تأثیر قرار دهید. به‌ این‌ طریق‌ كه‌ با تقاضاهای‌ او كاری‌ نداشته‌ باشید، اما با بحث‌ درباره‌ آن‌ موضوع، آن‌ هم‌ در آرامش، موافقت‌ كنید. فریادهایش‌ را نادیده‌ بگیرید و او را به‌ بحث‌ منطقی‌ ترغیب‌ كنید. در حد امكان‌ اجازه‌ پرخاشگری‌ ندهید و مواظب‌ باشید كه‌ شما نیز با رفتارهای‌ خشن‌ الگوی‌ پرخاشگری‌ نباشید. به‌ طور كلی اتخاذ راه های‌ بخشودن‌ یا ارائه‌ خدمات‌ به‌ آنها بهتر از تنبیه‌ است.

اولین‌ گام‌ برای‌ تغییر را با گفتن‌ این‌ جمله‌ بردارید: «من‌ یك‌ مشكل‌ دارم‌ و می ‌خواهم‌ هرچه‌ زودتر درباره‌ آن‌ صحبت‌ كنم»؛ اما اگر احساس‌ می‌ كنید كه‌ باید با مشت‌ حمله‌ كنید، تا یافتن‌ راه‌حل‌ منطقی‌ مسئله، این‌ مشت ها را به‌ یك‌ كیسه‌ بوكس‌ بزنید. نكته‌ دیگر این كه، بداخلاقی، عذرخواهی‌ از دیگران‌ به‌ خاطر عصبانیت، موجب‌ تغییر محیط‌ می ‌شود.

"روان شناسی‌ اجتماعی"، ارونسون، الیور؛ ترجمهِ حسین‌ شكركن، تهران

لینک ها

در اوج عصبانیت با مشت حمله كنید منتها به كیسه بوكس ( قسمت اول)

آیا ابراز خشم‌ می‌تواند مناسب‌ و مفید باشد؟

عصبانیت را شكست دهیم

عصبانیت ممنوع!

عصبانیت و راه حل آن

عوارض عصبانیت و روشهای كنترل آن

آیا شما هم عصبانی می شوید ؟

عصبانیت و راه های مقابله با آن

گوشزدهایی برای كاهش یا حذف فشارهای عصبی

فروش کتاب های « خانواده »، « کودکان » و « متفرقه » در فروشگاه اینترنتی تبیان

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.