تبیان، دستیار زندگی
چگونه از اخبار روز در تدریس استفاده کنیم و...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

استفاده از  اخبار در تدریس

استفاده از  اخبار در تدریس

روش های آموزش نوین بر این امر تاكید دارد كه پدر ، مادر یا معلم به عنوان یك راهنما باید فرصتی را فراهم آورد تا بچه ها خود یاد بگیرند و این خود یاد گیری را به عنوان یك شیوه همیشگی درزندگی شخصی و اجتماعی خود به كار گیرند. یكی از روش هایی كه این خود آموزی را تقویت می كند تشویق بچه ها به استفاده از منابع آموزشی غیر رسمی برای فراگیری است.

تجربه نشان می دهداین فراگیری به مراتب كاربردی تر و ماندگار تر خواهد بود.

به عنوان معلم در هر مقطعی كه تدریس می كنید یا هر موضوعی كه درس می دهید می توانید از اخبار به عنوان یك منبع مناسب برای ایجاد انگیزه برای تكمیل و توسعه یادگیری در مباحثی كه مطرح می كنید استفاده كنید.اگر دانش آموزان شما به اینترنت دسترسی دارند سعی كنید در شناخت و معرفی سایت های خبری مناسب آنها را یاری كنید.البته یك رادیوی كوچك جیبی به همراه یك دفترچه یادداشت و قلم یا یك روزنامه عمومی هم خیلی وقت ها بیش از آنچه در نظر اول به گمان می رسد می تواند مفید باشد.

وقتی بچه ها عادت كردند سر یك ساعت مشخص دفتر و قلم به دست گوش به زنگ اخبار خاصی باشند یا در تورق یك روزنامه ذهنشان ناخودآگاه دنبال موضوعات درسی رسمی بگردد شاید چند روزی هم خبر جالبی در تورشان صید نكنند اما مسلما دامنه ی لغت و سطح آگاهی آنها افزایش خواهد یافت .عادت به مطالعه در آنها تاحدی تثبیت خواهد شد.به آنچه می شنوند یا می بیینند دقیق تر و به عنوان یك منبع یادگیری خواهند نگریست و البته مطمئن باشید به خاطر روزآمدی اخبار و شادابی بچه ها در پیگیری آنها گاهی مرواریدهایی صید خواهند كرد كه خود شما را هم غافلگیر می كنند.

البته این هشدار را جدی بگیرید كه اجباری كردن این كار به عنوان تكلیف و بدون ایجاد انگیزه كافی در بچه ها ممكن است در تور سوراخ های اساسی ایجاد كند!

در اینجا یك نمونه از استفاده بچه های پایه اول راهنمایی از روزنامه برای طرح سوال در مبحث تناسب و درصد آمده است.در ترم اول معلم به منظور توضیح استفاده از روزنامه در كلاس یك متن كپی شده از روزنامه را در اختیار هر گروه قرار داده است و ازآنها خواسته به صورت گروهی با توجه به متن سوال هایی مطرح كنند. دانش آموزان می دانند كه از سوالاتی كه مطرح می كنند در آزمون گروهی بقیه گروه ها استفاده خواهد شد و این حس رقابت، انگیزه مناسبی برای تلاش بیشتر آنهاست.

این متن را - كه از مصاحبه بایكی از كارشناسان در زمینه كاغذ از روزنامه انتخاب و خلاصه شده است - به دقت بخوانید و با توجه به دانش خود در موضوع تناسب و درصد با مشورت هم گروهی هایتان حداقل سه پرسش مناسب طرح كنید و در پشت برگه به آن ها پاسخ دهید. از سوالاتی كه گروه شما مطرح می كند در آزمون گروهی بقیه گروه ها در جلسات بعد استفاده خواهد شد.

براى تولید هر تن كاغذ در كشور 15 اصله درخت تنومند قطع مى شود. این در حالى است كه به رغم روند روبه كاهش سطح جنگل هاى كشور همچنان مصرف كاغذ خصوصاً در تهران روبه افزایش است و این كاغذها بعد از هر بار مصرف بدون اینكه مجدداً به چرخه تولید برگردند در زیر خاك مى پوسند و به آلودگى هرچه بیشتر آب و خاك مى افزایند. نزدیك به 10درصد معادل 750 تن از زباله هاى تهران را در روز كاغذ تشكیل مى دهد در حالى كه كمتر از 100 تن آن بازیافت مى شود.

تولید روزانه 750 تن كاغذ زباله در تهران در حالی است كه نرخ هر كیلو كاغذ وارداتی دو دلار است و سالانه 550 هزار تن كاغذ وارد كشور می شود.

در یك سال گذشته حدود 150هزار تن كاغذ در كشور تولید شده است و با اجرای طرح تفكیك كامل كاغذ در تهران ، هزینه واردات كاغذ در كشور ریالی خواهد شد. هم اكنون هزینه واردات كاغذ به كشور 1/ 1 میلیارد دلار است.

سال گذشته قیمت هاى جهانى كاغذ از حدود 530 دلار درهرتن به 820 دلار در هرتن افزایش یافت. این موجب شد اعتبارات و یارانه هاى مصوب براى واردات كاغذ جوابگوى تناژ مصوب نباشد از این رو با اعتبارات مصوب حجم كمترى كاغذ واردشد كه این كمبود به سال جارى منتقل و موجب افزایش قیمت شد.

روزانه حدود 700 تن كاغذ باطله تنها در مركز دفن زباله كهریزك دفع می شود كه این مقدار كاغذ معادل دفن 900 اصله درخت سبز و تنومند است.

مواد اولیه تهیه كاغذ از درختان كمیاب جنگل ها تامین می شود به همین دلیل بازیافت كاغذ و محصولات كاغذی نسبت به تولید كاغذ در 48درصد از انرژی و 58 درصد از آب مصرفی در صنعت كاغذسازی صرفه جویی می كند.

برای تولید هر تن كاغذ 2 تن چوب و 200 هزار لیتر آب مصرف می شود كه این میزان با بازیافت مواد به نصف كاهش می یابد.

در كشورهای توسعه یافته 92 درصد مواد اولیه چندصد كارخانه كاغذسازی از كاغذهای باطله تامین می شود درحالی كه در ایران 2 كارخانه تولید كاغذ 98 درصد مواد مصرفی را از چوب جنگل ها تامین می كنند.

روزانه بیش از 8 درصد از تركیبات زباله های شهری تهران را كاغذ و مقوا تشكیل می دهد و بازیافت روزانه این میزان كاغذ باطله حدود 900 اصله درخت را از نابودی نجات می دهد.

برای تولید هر تن خمیر كاغذ سفید از چوب ، 3 تن یا 6 متر مكعب چوب جنگلی یا حدود 7 تن باگاس نیاز است كه در صورت عدم استفاده از 6/1 میلیون تن باگاس، باید 370 هزار متر مكعب چوب مصرف شود كه این مقدار چوب معادل رویش سالانه 457 هزار هكتار جنگل است.

در اینجا یك نمونه از سوالات هر گروه آمده است:

1-براى تولید هر تن كاغذ در كشور 15 اصله درخت تنومند قطع مى شود. اگرروزانه در تهران 100 تن كاغذ بازیافت شود از قطع شدن چند اصله درخت جلوگیری می شود؟

2-اگر 90درصد از كاغذ مصرفی در تهران- به جای حدود 8 درصدفعلی- بازیافت شود از قطع چند درخت تنومند جلوگیری میشود؟

3-نزدیك به 10 درصد معادل 750 تن از زباله هاى تهران را در روز كاغذ تشكیل مى دهد كل زباله تهران در یك روز چند تن است؟

4-نزدیك به 10 درصد معادل 750 تن از زباله هاى تهران را در روز كاغذ تشكیل مى دهد در حالى كه كمتر از 100 تن آن بازیافت مى شود.روزانه چند درصد از زباله های كاغذی تهران بازیافت می شود؟

5-با توجه به افزایش قیمت هاى جهانى كاغذ از حدود 530 دلار درهرتن به 820 دلار در هرتن در سال گذشته اگر امسال 30 درصد كاغذ را از زباله های تهران صرفه جویی كنیم و به ازای هر تن كاغذ بازیافت شده 50 در صد هزینه نهایی آن كاهش یابد با این كارسالانه چند دلار صرفه جویی ارزی می كنیم؟ در حل این مساله اگر به اطلاعات دیگری نیاز دارید آن را ازمتن بالا استخراج كنید.

در حین این كار به طور غیر مستقیم حساسیت دانش آموزان نسبت به صرفه جویی در مصرف كاغذ نیز افزایش می یابد.

بعد از مطالعه متن و طرح سوالات می توانید به عنوان یك فعالیت پیشنهادی از گروه ها بخواهید راههایی كه برای صرفه جویی بیشتر و بازیافت مناسب كاغذ می شناسند تا هفته بعد جمع آوری کنند و در 5 دقیقه به كلاس ارائه كنند.

می توانید این سوال را به عنوان سوال مشترك همه گروهها در آزمون استفاده كنید:

اگر ده میلیون نفر از دانش آموزان كل كشور در یك سال تحصیلی هریك 20 برگ از دفترشان را بدون استفاده دور بریزند و 90 درصدآن بازیافت نشود و اگر هزینه تولید هردفتر صدبرگ برای كشور نیم دلار باشد در این سال چند دلار به كشور خسارت وارد می شود؟ (پیش از حل مساله آن را به صورت چند زیر مساله باز نویسی كنید.)