تبیان، دستیار زندگی
تا تلفن صدا کرد خنده کنان دویدم صدای بابایم را از توی آن شنیدم
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

صدای تلفن

صدای تلفن

تا تلفن صدا کرد

خنده کنان دویدم

صدای بابایم را

از توی آن شنیدم

شنیدم او لپم را

مثل همیشه بوسید

من این جا خنده کردم

بابا از آن جا خندید

وقتی که خنده می کرد

انگاری پشت در بود

صدای بابا اینجا

اما خودش سفر بود

بخش کودک و نوجوان تبیان


منبع:آل البیت ( افسانه شعبان نژاد)

مطالب مرتبط:

هاجستم و واجستم

توپ قلقلی

ماه قشنگ آسمون

کشتی گیر جوانمرد

سالاد برفی

نی نی توی حمام

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.