تبیان، دستیار زندگی
پلکی به هم زد آدم و ناگاه دید هست وقتی که در حیاط حرم می وزید هست بعدا یقین به نور شما کرد دید نیست با شک نگاه کرد خودش را و دید هست
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

فرصت برای بال

امام رضا

پلکی به هم زد آدم و ناگاه دید هست                                  وقتی که در حیاط حرم می وزید هست

بعدا یقین به نور شما کرد دید نیست                                     با شک نگاه کرد خودش را و دید هست

پس بی خیال زردی پائیز شد و گفت :                                    تا انبساط سبز شما هست عید هست

هر لحظه کهنه می رود و تازه می رسد                                     اینجا چقدر آمد و رفت جدید هست

از سینه چاکهای شما کم نمیشود                                          در دشت لاله خیز همیشه شهید هست

با سنگهای فرش حرم حرف می زنم                                        اینجا چقدر سنگ صبور سفید هست !

دل را به دست پنجره فولاد می دهم                                          اینجا برای هر دل بسته کلید هست

من از کبوتران حرم هم شنیده ام                                             فرصت برای بال اگر می پرید هست

بخش عترت و سیره تبیان


شیخ رضا جعفری

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.