تبیان، دستیار زندگی
نه ترین و غیر قابل تحمل ترین سیاستها در نظامهای نژادی طبقاتی است که از جانب جامعه سفید پوستان سرمایه دار در آفریقای جنوبی ارائه شد که تحت هیچ قانون ، دین ، آداب و سنتی مشروعیت آن تجویز نشده است. تدوین سیاست " آپارتاید&qu...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

روز مبارزه با تبعیض نژادی

اول فروردین/ 21 مارس

سیاست تبعیض نژادی شریرانه ترین و غیر قابل تحمل ترین سیاستها در نظامهای نژادی طبقاتی است که از جانب جامعه سفید پوستان سرمایه دار در آفریقای جنوبی ارائه شد که تحت هیچ قانون ، دین ، آداب و سنتی مشروعیت آن تجویز نشده است. تدوین سیاست " آپارتاید"* به شکل جدید و امروزی خود ، کار کمیسیون ویژه ای بود که از طرف دفتر مرکزی حزب ناسیونالیست آفریقای جنوبی در سال 1947 تشکیل شد. منظور از سیاست       " آپارتاید" این است که با جدا کردن سفید پوستان و غیر سفید پوستان از یکدیگر ، از اصطکاک و تصادم آنها در هر زمینه ای جلوگیری شود ( تا سفید پوستان فرصت کافی برای اعمال نظر و اجرای سیاستهای استعماری خود پیدا کنند ) و غیر سفید پوستان باید تحت قیومیت سفید پوستان به زندگی خود ادامه دهند. تبعیض نژادی علی رغم اینکه در دنیای پیشرفته امروز رواجی کامل دارد ، اما از هیچ فلسفه و پایه علمی برخوردار نیست.

سیاستی که حزب ملی کشور آفریقای جنوبی تحت عنوان آپارتاید از سال 1948تا 17 ژوئن 1991 اعمال کرد در حقیقت شکل به اصطلاح قانونی سیاست تبعیض نژادی بود که از اواسط قرن هفدهم همگام با آغاز استعمار اروپاییان در آفریقای جنوبی رواج داشت . آپارتاید صورتی از تبعیض نژادی وحشتناکی بود که شامل همه جنبه های زندگی افراد غیر سفید یعنی بیش از هشتاد درصد جمعیت کشورمی شد. سیاست آپارتاید ( نژادپرستی) ، گروههای نژادی را به سیاهان ، رنگین پوستان و هندوها تقسیم می کرد ، که در آن رنگین پوستان و هندیها گروههایی به شمار می رفتند که حکم سپر بلای اقلیت سفید پوست را در برابر اکثریت سیاه پوست داشتند. در این مسیر ، سفید پوستان تا جایی پیش رفتند که هسته مرکزی" آپارتاید" چند سال پیش از کسب پیروزی حزب کنگره در آفریقای جنوبی اعلام داشت که : هندیها ، بانتوها ( گروه نژادی در آفریقا که دارای لهجه ها و گویش های بسیاری است) و مردم دورگه بدانند که سیاست آپارتاید همه گروههای نژادی را فروتر از سفید پوستان می داند.

قاره آفریقا که 23 درصد کل مساحت زمین را داراست و بیش از 30 میلیون کیلومتر مربع وسعت و 8 درصد کل جمعیت جهان را در بردارد ، تاریخی شگفت آور و بسیار کهن دارد . این قاره زمانی از یک فرهنگ غنی بومی و اصیل برخوردار بوده است . آفریقا از قرن ششم تا نوزدهم به علت تجارت برده به دست اروپاییان ، متحمل ویرانی و لطمات زیادی شد ، و یکصد میلیون نفر از جمعیت خود را از دست داد.

در قرن نوزدهم که برده فروشی به شکل قدیم منسوخ شد ، استعمارگران اروپایی دریافتند که می توان از وجود آفریقاییها به عنوان کارگران ارزان و حتی مجانی ( یعنی صورت دیگری از بردگی ) در محل استفاده کرد تا بدین ترتیب هم از دسترنج آنها برخوردار شوند و هم به سرزمین های بکر این قاره حکومت کنند.

امروزه نژاد پرستی (Racism) اگر چه در اغلب کشورهای جهان هنوز به اشکال مختلف بر زندگی مردم سایه افکنده است اما هیچ جای دنیا مانند قاره آفریقا از این حیث تحت ستم نبوده است . سرانجام مبارزات آزادیخواهانه مردم آفریقای جنوبی علیه آپارتاید در جهان ، به نتیجه رسید و پس از کوششهای بسیار در 17 ژوئن 1991 پارلمان آفریقای جنوبی پس از 43 سال قانون آپارتاید را لغو کرد.

* واژه آپارتاید ، آپارتهاید و یا آپارتهید به معنی جدایی ، و در اصطلاح مساوی با تبعیض نژادی و راسیسم به معنی نژاد پرستی می باشد.