• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • پنج شنبه 1381/12/29
  • تاريخ :

صحبت گل

 نواها زنده شد در شاخساران‏

زمستان را سر آمد روزگاران‏

كه مى‏آید ز طرف جویباران‏

گلان را رنگ و نم بخشد هواها

 شود روشن‏تر از باد بهاران‏

چراغ لاله اندر دشت و صحرا

 گریزد این غزال از مرغزاران‏

دلم افسرده ‏تر در صحبت گل‏

دمى نالان چو جوى كوهساران‏

دمى آسوده با درد و غم خویش‏

 نگویم حال دل با رازداران‏

ز بیم این كه ذوقش كم نگردد

اقبال لاهورى

UserName