تبیان، دستیار زندگی
دانش پژوهان عزیز، یکی از وسایل پرکاربرد که در بسیاری از پروژه های ازمایشگاهی مورد استفاده قرار می گیرد، ترازوی دیجیتال است و یکی از مهارت های لازم نحوه ی کار با آن است که در زیر توضیحاتی در مورد آن ها ارائه می شود.....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ترازوی دیجیتال و روش توزین مواد

ترازوی عرفانی (عرفان روح الله 8)

دانش پژوهان عزیز، یکی از وسایل پرکاربرد که در بسیاری از پروژه های ازمایشگاهی مورد استفاده قرار می گیرد، ترازوی دیجیتال است و یکی از مهارت های لازم نحوه ی کار با آن است که در زیر توضیحاتی در مورد آن ها ارائه می شود.

استفاده از ترازو برای محاسبه ی جرم بسیار متداول است. مانند دیگر وسایل که در طول زمان دقیق تر و کار با آن ها ساده تر شده است، ترازوی دیجیتال جای ترازوهای دو کفه ای و یک کفه ای قدیمی را گرفته اند.

کار با ترازوی دیجیتال بسیار ساده است.

دقت داشته باشید جسمی را که می خواهید وزن کنید، از محیط، سردتر یا گرم تر نباشد زیرا با ایجاد جریان هوا در اطراف خود جرم به درستی به دست نمی آید. جسم گرم سبک تر و جسم سرد سنگین تر نشان داده می شوند.

اهمیت تعیین جرم از آن جا مشخص می شود که همواره رابطه ای بین جرم ماده و تعداد مولکول های موجود در آن وجود دارد.

ترازوهای دیجیتال مخصوصاً با دقت های بسیار بالا که قیمت بالایی هم دارند بسیار ظریف و حساس بوده و به راحتی آسیب می بینند. پس باید طرز مراقبت و کار با آن ها دقیق آموزش داده شود. ترازوها می توانند هم مکانیکی و هم شیمیایی آسیب ببینند. افتادن و ضربه خوردن ترازو موجب آسیب مکانیکی به آن می شود.

ترازو

دلیل آن که می گویند هیچ ماده ی شیمیایی را روی ترازو نگذارید و حتماً برای توزین مواد شیمیایی از ظرف توزین یا شیشه ی ساعت استفاده کنید آن است که ترازو در مقابل خوردگی بسیار آسیب پذیر است.

اگر مایعی روی ترازو ریخته شد به سرعت آن را پاک کنید تا از نفوذ آن به داخل ترازو جلوگیری کرده باشید.

روش توزین مواد روی ترازوی دیجیتال: ترازو را روشن کنید و پس از آمدن نشان stable، ظرف توزین را روی ترازو بگذارید و سپس ترازو را صفر کنید. ( با فشار دادن دکمه ی tare یا zero ) و سپس به مقدار مورد نظر، ماده داخل ظرف توزین بریزید. دقت کنید که در این صورت مقدار جرم نشان داده شده جرم ماده ی مورد نظر است. همچنین شما می توانید برای توزین از روش اختلاف جرمی استفاده کنید.

روش اختلاف جرمی آن است که ابتدا جرم ظرف توزین را اندازه گرفته و بار دیگر جرم ظرف توزین همراه ماده را اندازه بگیرید. اختلاف جرم مربوط به جرم ماده است. روش کار بدین صورت است که ابتدا چک کنید که ترازو level است و سپس دکمه ی tare  را فشار دهید تا ترازو را صفر کنید. ظرف توزین را روی ترازو قرار داده و پس از آمدن نشان stable جرم را خوانده و یادداشت کنید. بار دیگر که ظرف توزین همراه ماده ی شیمیایی است این کار را تکرار کنید (چک کنید که ترازو level باشد، دکمه ی tare را فشار دهید تا ترازو را صفر کنید. بار دیگر که ظرف توزین همراه ماده ی شمیایی است این کار را تکرار کنید ) چک کنید که ترازو level باشد، دکمه ی tare را برای صفر کردن ترازو فشار داده و ظرف محتوی ماده را روی ترازو گذاشته و سپس جرم را خوانده و یادداشت کنید.

بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان

تنظیم: نسرین صادقی