تبیان، دستیار زندگی
در خصوص سیطره اخلاق در عرصه ورزش های باستانی ایران می توان گفت از لحاظ اهمیت و قدمت در ایران پیش از اسلام ، هم جوانمردان بسیاری وجود داشته و جوانمردی بعد از اسلام نیز مزین شد به آموزش های ارزنده نکات اسلامی که سرمشق همه ایرا...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

نهضت جوانمردی در خون و ریشه ایرانیان است

در خصوص سیطره اخلاق در عرصه ورزش های باستانی ایران می توان گفت از لحاظ اهمیت و قدمت در ایران پیش از اسلام ، هم جوانمردان بسیاری وجود داشته و جوانمردی بعد از اسلام نیز مزین شد به آموزش های ارزنده نکات اسلامی که سرمشق همه ایرانیان قرار گرفت.

روزی شخصی در باب جوانمردی از امام صادق(ع) پرسید؛ جوانمرد کیست؟ حضرت در پاسخ از وی پرسید در سنت شما جوانمردی چه معنایی دارد؟ وی در پاسخ گفت: اگر چیزی دهند شکر و اگر ندهند صبر کنیم. حضرت فرمودند: سگان مدینه هم اینگونه باشند، پس تفاوت جوانمرد با سگان مدینه در چیست؟ و سپس فرمودند: جوانمرد آن است که اگر دهند ایثار و اگر ندهند صبر پیشه کند.

مبحث جوانمردی خصوصاً در ورزش اصیل ما ، ورزش باستانی، دارای ارزش و اهمیت بسیاری است و بسیاری از پهلوانان و ورزشکاران ما، از خاک مقدس زورخانه برخواسته اند و تحت تعلیم و تربیت این ورزش بوده اند.

اصول و عقاید ورزش باستانی بر اخلاق و سکنات ما ایرانیان رسوخ کرده و جوانمردی و احترام جزء دستورالعملهای زندگی ورزشی و به طور کلی زندگی ایران زمین است. رعایت نکات ظریف اخلاقی از سوی پهلوانان خاص تفکر ایرانی است که قبل از اسلام وجود داشته و بعد از اسلام نیز رنگ و لعابی بهتر یافتهاست. الگوی بزرگ دنیای اسلام حضرت علی (ع) هستند که بزرگترین درس این اسوه نامی در امر ورزش، فروتنی و احترام به بزرگتر است.

می توان گفت آنچه ایران را در تمام عرصه ها از تاخت و تاز مغول گرفته تا حمله اجانب نجات داده ، نهضت جوانمردی است، لازم است بدانیم تمام ابزار زورخانه ، ابزار دفاع و رزم بوده و آنچه که ادبیات ما را در جهان ، قیمتی، ممتاز و مطلوب کرده ، حضور فتوت و جوانمردی است. اخلاق و صفات پسندیده ای که درآئین و دین اسلام آمده، باعث با شکوهتر و پایدارتر شدن این دین آسمانی شده است.