آیا بر زن واجب است صورت و دستهایش را از نامحرم بپوشاند؟
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

حدود پوشش زن در مقابل مرد

سوال: آیا بر زن واجب است وجه (صورت)و کفّین(دستها تامچ) را از نامحرم بپوشاند؟

پوشش
امام خمینی (ره)

واجب نیست مگر در صورت مفسده.

استفتائات، 1382، ج3، ص 247، ص 2

العروة الوثقی، 1378، ج 1، ص 414، فصل فی الستر و الساتر

 

آیت الله بهجت (ره)

پوشاندن وجه و کفین مطلقا بنا بر احتیاط لازم است.

مسائل جدید از دیدگاه علماء و مراجع تقلید ، 1386 ،جلد2 ، صفحه 81

 

آیت الله تبریزی (ره)

آن مقداری که پوشاندن آن بر زن در نماز لازم نیست، پوشاندن آن از نامحرم- در صورتی که آرایش نداشته باشد- احتیاط مستحب است. والله العالم.

استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعه الزهرا(قم)

 

آیت الله وحیدخراسانی ، زن باید صورت و دست ها را تا مچ بپوشاند در صورتی که قصد نشان دادن داشته باشد و مرد هم به قصد لذت نظر می کند و همچنین است بنابر احتیاط واجب در صورتی که می داند بیننده به قصد لذت نظر می کند هر چند زن قصد نشان دادن نداشته باشد

آیت الله خامنه ای (دام ظلّه)

الف) زنان به جز صورت به مقداری که شستن آن در وضو واجب است و دست ها از سرانگشتان تا مچ، بقیه اعضای بدن خود را باید از نامحرم بپوشانند.

استفتائات جدید1، پایگاه اطلاع رسانی، دفتر مقام معظم رهبری، 1386، ص 87، س 437

 

آیت الله سیستانی (دام ظلّه)

الف) زن می تواند صورت و دست هایش را تا مچ از مرد نامحرم نپوشاند مگر در صورتی که بترسد به حرام بیفتد یا به قصد مبتلا کردن مرد به نگاه حرام باشد. که پوشانیدن در این دو صورت واجب است.

توضیح المسائل، 1425هـ. ق، ص 486، م 2394

فقه برای غرب نشینان، 1382، ص 301، م 496

العروة الوثقی مع تعلیقه، 1425 هـ. ق، ج2، ص 39، فصل فی الستر و الساتر، الاول

 

آیت الله صافی گلپایگانی (دام ظلّه)

سوال: اگر نامحرم بدون قصد لذت به زن نگاه کند، زن چه مقدار باید خود را بپوشاند؟

زن باید تمام بدن و موهای خود را از مرد نامحرم بپوشاند و به احتیاط واجب وجه و کفین نیز باید مستور باشد و قصد لذت و عدم آن در وجوب پوشش برای زن تأثیری ندارد. واله العالم

استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعه الزهرا(قم)

 

آیت الله فاضل لنکرانی (ره)

باسمه تعالی. واجب نیست لیکن نظر کردن به آنها حرام است.

استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعه الزهرا(قم)

 

آیت الله مکارم شیرازی (دام ظلّه)

واجب نیست.

استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعه الزهرا(قم)

 

آیت الله نوری همدانی (دام ظلّه)

باسمه تعالی. با سلام. خیر، واجب نیست.

استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعه الزهرا(قم)

 

آیت الله وحیدخراسانی (دام ظلّه)

زن باید صورت و دست ها را تا مچ بپوشاند در صورتی که قصد نشان دادن داشته باشد و مرد هم به قصد لذت نظر می کند و همچنین است بنابر احتیاط واجب در صورتی که می داند بیننده به قصد لذت نظر می کند هر چند زن قصد نشان دادن نداشته باشد.

توضیح المسائل، 1379، ص 666 م 2499

منهاج الصالحین، 1386، ج 3، ص 293، م 1233

 

بخش احکام اسلامی تبیان

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.