تبیان، دستیار زندگی
مرور
مرور
مرور
يك آمپر معادل جرياني است كه در مدت يك ثانيه از مقطع مدار يك كولن بار عبور كند.مقاومت يك رسانا به عنوان نسبت اختلاف پتانسيل به جريان عبوري از آن تعريف مي شود يعني واحد مقاومت اهم است....
مدل سازي مدار
مدل سازي مدار
مدل سازي مدار
در مدل سازي زير شما مي توانيد به دلخواه خود مداري را طرح نماييد. براي اين منظور ابتدا بر روي Design کليک کنيد. از فهرست بالاي مدل سازي قطعه اي را انتخاب نموده، سپس بر روي صفحه کليک کنيد. بدين ترتيب قطعه آماده اتصال به ساير قطعات است.
تمرین
تمرین
تمرین
در مسيرهاي موازي، آنكه مقاومت بيشتري دارد جريان كمتري دريافت مي كند. سيمی که به زمين متصل است،اصطلاحاً ” نول“ مي گويند. به سیمی که مستقيماً به كابل برق متصل شده است. اصطلاحاً ” فاز“ گفته مي شود..
ايمني در برق شهر
ايمني در برق شهر
ايمني در برق شهر
مدارهاي الكتريكي اگر چه خيلي مفيد هستند اما مي‌توانند بسيار مخاطره آميز نيز باشند. براي كاهش خطرات برق گرفتگي، استفاده از اتصال به زمين الكتريكي لازم مي‌باشد.يكي از سيم‌هاي برق شهر به زمين متصل است، اين كار توسط شركت برق صورت مي‌گيرد.
اثرات جريان بر بدن
اثرات جريان بر بدن
اثرات جريان بر بدن
جريان و اختلاف پتانسيل الكتريكي بر بافت هاي سلولي (بافت زنده) و سيستم عصبي اثر قابل توجّه اي دارند. اين دو از سويي باعث تخريب و لطمات جبران ناپذير شده و از سوي ديگر از آنها در علم طب استفاده‌ گسترده اي مي شود.
زمان شارژ
زمان شارژ
زمان شارژ
افزايش و كاهش ولتاژ دو سر خازن تدريجي است. از آنجا كه رابطه q=CV براي خازنهاي معمولي همواره برقرار است و بار خازن متناسب با ولتاژ آن افزايش مي‌يابد، ،
 مدار RC
مدار RC
مدار RC
با جمع شدن بار روي صفحات خازن، اختلاف پتانسيل دو سر آن به تدريج زياد ‌شده و جريان مدار كاهش مي‌يابد. شارژ شدن خازن تا زماني كه اختلاف پتانسيل آن برابر باتري شود، ادامه مي‌يابد (در اين شرايط اختلاف پتانسيل دو سر مقاومت صفر خواهد بود).
ظرفيت خازن
ظرفيت خازن
ظرفيت خازن
در این مقاله با ظرفیت خازن آشنا شده و با حل چند مسئله، با این مفهوم بیشتر آشنا می شوید....
قوانين كريشهف
قوانين كريشهف
قوانين كريشهف
در دروس گذشته روش تحليل مدارهاي متشكل از چند مقاومت سري و موازي را آموختيد، اما مدارهاي بيشماري وجود دارند كه اتصال مقاومتها در آنها موازي يا سري نيست. ...
افت پتانسيل
افت پتانسيل
افت پتانسيل
اكنون مي خواهيم اختلاف پتانسيل دو سر مقاومت را با دقت بيشتري بررسي كنيم. در مبحث اختلاف پتانسيل در الكتريسيته ساكن، ذكر شد كه بارهاي مثبت همواره تمايل دارند تحت تاثير ميدان الكتريكي از پتانسيل بيشتر به پتانسيل كمتر حركت كنند. ...