تبیان، دستیار زندگی
مرور
مرور
مرور
يك آمپر معادل جرياني است كه در مدت يك ثانيه از مقطع مدار يك كولن بار عبور كند.مقاومت يك رسانا به عنوان نسبت اختلاف پتانسيل به جريان عبوري از آن تعريف مي شود يعني واحد مقاومت اهم است....
مدل سازي مدار
مدل سازي مدار
مدل سازي مدار
در مدل سازي زير شما مي توانيد به دلخواه خود مداري را طرح نماييد. براي اين منظور ابتدا بر روي Design کليک کنيد. از فهرست بالاي مدل سازي قطعه اي را انتخاب نموده، سپس بر روي صفحه کليک کنيد. بدين ترتيب قطعه آماده اتصال به ساير قطعات است.
تمرین
تمرین
تمرین
در مسيرهاي موازي، آنكه مقاومت بيشتري دارد جريان كمتري دريافت مي كند. سيمی که به زمين متصل است،اصطلاحاً ” نول“ مي گويند. به سیمی که مستقيماً به كابل برق متصل شده است. اصطلاحاً ” فاز“ گفته مي شود..
ايمني در برق شهر
ايمني در برق شهر
ايمني در برق شهر
مدارهاي الكتريكي اگر چه خيلي مفيد هستند اما مي‌توانند بسيار مخاطره آميز نيز باشند. براي كاهش خطرات برق گرفتگي، استفاده از اتصال به زمين الكتريكي لازم مي‌باشد.يكي از سيم‌هاي برق شهر به زمين متصل است، اين كار توسط شركت برق صورت مي‌گيرد.
اثرات جريان بر بدن
اثرات جريان بر بدن
اثرات جريان بر بدن
جريان و اختلاف پتانسيل الكتريكي بر بافت هاي سلولي (بافت زنده) و سيستم عصبي اثر قابل توجّه اي دارند. اين دو از سويي باعث تخريب و لطمات جبران ناپذير شده و از سوي ديگر از آنها در علم طب استفاده‌ گسترده اي مي شود.
 چند مثال در مورد مدار RC
چند مثال در مورد مدار RC
چند مثال در مورد مدار RC
اكنون مداري شامل يك خازن و دو مقاومت را مورد آزمايش قرار مي دهيم. در اين مدار از دو لامپ به عنوان مقاومت استفاده شده است. شدت روشنايي لامپها نشان دهنده جريان عبوري است.
زمان شارژ
زمان شارژ
زمان شارژ
افزايش و كاهش ولتاژ دو سر خازن تدريجي است. از آنجا كه رابطه q=CV براي خازنهاي معمولي همواره برقرار است و بار خازن متناسب با ولتاژ آن افزايش مي‌يابد، ،
 مدار RC
مدار RC
مدار RC
با جمع شدن بار روي صفحات خازن، اختلاف پتانسيل دو سر آن به تدريج زياد ‌شده و جريان مدار كاهش مي‌يابد. شارژ شدن خازن تا زماني كه اختلاف پتانسيل آن برابر باتري شود، ادامه مي‌يابد (در اين شرايط اختلاف پتانسيل دو سر مقاومت صفر خواهد بود).
تحليل ٦مدار با قوانين كريشهف
تحليل ٦مدار با قوانين كريشهف
تحليل ٦مدار با قوانين كريشهف
در اين مدل سازي سه باتري به سه مقاومت وصل شده است. در اين مدار فرض مي‏كنيم جريان هر سه شاخه مدار از بالا به پائين باشد. براي به دست آوردن اختلاف پتانسيل دو سر هر مقاومت از قانون اهم استفاده مي‏كنيم.
تحليل 5مدار با قوانين كريشهف
تحليل 5مدار با قوانين كريشهف
تحليل 5مدار با قوانين كريشهف
در این جا به تحلیل 5 مدار با شکل های متفاوت با استفاده از قوانین کریشهف می پردازیم. که در هر کدام نحوه بستن و تهداد مقامت ها و باتری ها متفاوت است....
تحليل ٦مدار با قوانين كريشهف
تحليل ٦مدار با قوانين كريشهف
تحليل ٦مدار با قوانين كريشهف
در اين مدل سازي يك باتري به سه مقاومت وصل شده است. ولت‏مترها و آمپرسنجها در جهتي در مدار قرار گرفته‏اند كه اگر جريان از بالا به پايين از آنها عبور كند مقادير مثبت را نشان دهند. سه قاعده براي حل مدار لازم است.
تحليل ٦مدار با قوانين كريشهف
تحليل ٦مدار با قوانين كريشهف
تحليل ٦مدار با قوانين كريشهف
در اين مدل سازي دو باتري به سه مقاومت وصل شده اند. سه قاعده زير براي حل مدار لازم است: ١ـ قانون جريان كريشهف ٢ـ قانون ولتاژ كريشهف ٣ـ قانون اهم
تحليل ٦مدار با قوانين كريشهف
تحليل ٦مدار با قوانين كريشهف
تحليل ٦مدار با قوانين كريشهف
در این مدل سازي مداري شامل مقاومت و باتري را مشاهده مي‏كنيد. همچنين برقراري قوانين كريشهف نيز در اين مدار ديده مي شود. اگر عدد نشان داده شده توسط آمپرسنج مثبت باشد، جريان از طرف + وارد آمپرسنج شده و از طرف - خارج مي‏شود.
تحليل ٦مدار با قوانين كريشهف
تحليل ٦مدار با قوانين كريشهف
تحليل ٦مدار با قوانين كريشهف
در اين مدل سازي سه باتري به دو مقاومت وصل شده اند.مقاومت، باتري، ولت‏متر و آمپرسنج در اين حلقه و شاخه‏هاي انشعابي از آن قرار گرفته اند.
تحليل مدار با قوانين كريشهف
تحليل مدار با قوانين كريشهف
تحليل مدار با قوانين كريشهف
آشنایی با مدارهایی که شامل باتری و مقاومت می باشند.حل این مسایل با قوانین کریشهف میباشد.
ظرفيت خازن
ظرفيت خازن
ظرفيت خازن
در این مقاله با ظرفیت خازن آشنا شده و با حل چند مسئله، با این مفهوم بیشتر آشنا می شوید....
تحليل مدار با قوانين كريشهف
تحليل مدار با قوانين كريشهف
تحليل مدار با قوانين كريشهف
مرحله اول حل مسئله اين است كه جهت جريان را تعيين كنيم. فرض مي كنيم كه جهت جريان ساعت‌گرد باشد. ...
قانون ولتاژ كريشهف
قانون ولتاژ كريشهف
قانون ولتاژ كريشهف
براي فهم قانون ولتاژ كريشهف به مدار زير توجّه كنيد. در اين مدار يك باتري ١٢ ولتي به دو مقاومت سري ٥ و ١ اهمي متصل شده است. ...
قوانين كريشهف
قوانين كريشهف
قوانين كريشهف
در دروس گذشته روش تحليل مدارهاي متشكل از چند مقاومت سري و موازي را آموختيد، اما مدارهاي بيشماري وجود دارند كه اتصال مقاومتها در آنها موازي يا سري نيست. ...
افت پتانسيل
افت پتانسيل
افت پتانسيل
اكنون مي خواهيم اختلاف پتانسيل دو سر مقاومت را با دقت بيشتري بررسي كنيم. در مبحث اختلاف پتانسيل در الكتريسيته ساكن، ذكر شد كه بارهاي مثبت همواره تمايل دارند تحت تاثير ميدان الكتريكي از پتانسيل بيشتر به پتانسيل كمتر حركت كنند. ...