تبیان، دستیار زندگی
بی شک داشتن هدف و انگیزه در پیشبرد مقاصد زندگیمان نقش موثری ایفا می کند. تا جایی که انسان بی انگیزه بعنوان یک انسان پوچ تلقی می شود...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

انگیزه ،ضروری مثل هوا


بی شک داشتن هدف و انگیزه در پیشبرد مقاصد زندگیمان نقش موثری ایفا می کند. تا جایی که انسان بی انگیزه  بعنوان یک انسان پوچ تلقی می شود.

انگیزه ،ضروری مثل هوا

اگر احساس می کنید که بی انگیزه شده اید، سئوالات زیادی وجود دارد که می توانید از خود بپرسید:

* در گذشته چگونه در خود ایجاد انگیزه می کردید؟

* آیا در زندگی اهدافی را در پیش گرفته اید؟

* چه چیزی مانع انجام کار دلخواهتان می شود؟

* انگیزه توسط خود ما ایجاد می شود.

انگیزه با ایجاد یکسری از اهداف و تعیین روش های مناسب برای رسیدن به آن شروع می شود.

عوامل زیر در ایجاد انگیزه دخیل می باشند:

هدف گزینی

اهداف بایستی شناسایی شوند و واقعی و قابل حصول باشند. تعیین اهداف کوتاه مدت در آغاز هدف ها اهمیت بسیار دارد، زیرا دسترسی به آنها غالبا ساده تر می باشد و همچنین حس موفقیت بیشتری را در فرد ایجاد می کند و وی را بسوی اهداف بزرگتر رهنمون می سازد.

انتظارات

انتظارات ما از خودمان و انتظارات دیگران از ما، می تواند منبع استرس باشد. انتظارات باید واقعی باشند. همچنین باورهایمان درباره توانایی دسترسی به اهداف بایستی مطابق با واقعیت فعلی باشد.انتظار بیش از اندازه از خویشتن باعث کاهش انگیزه می شود.

**  انتظارات ما از خودمان و انتظارات دیگران از ما، می تواند منبع استرس باشد. انتظارات باید واقعی باشند. همچنین باورهایمان درباره توانایی دسترسی به اهداف بایستی مطابق با واقعیت فعلی باشد.انتظار بیش از اندازه از خویشتن باعث کاهش انگیزه می شود.

رغبت

آنچه را که مایلید واقعا بدان دست یابید مشخص کنید و در جهت آن حرکت نمائید. تشخیص اینکه چه چیزی واقعا در ما ایجاد رغبت می کند می تواند مفید باشد ولی ما نمی توانیم فقط به این اکتفا کنیم، لذا لازم است هر روش موجود را امتحان کنیم. ارزیابی مثبت دیگران در مورد کار ما، تشویق و انگیزه خوبی می تواند باشد.

محیط

از موانع موجود در انجام خواسته هایتان آگاه شوید. اگر برای مثال، سعی می کنید که مطالعه را آغاز نمائید ( قصد مطالعه دارید)، محیطی آرام و بدون هر گونه مزاحمت را برای مطالعه انتخاب کنید. چیزهایی را که ممکن است تاثیر منفی در انگیزه داشته باشند بشناسید. مثلا هنگام مطالعه ، عوامل منفی در حفظ انگیزه عبارتنداز: تلویزیون، تلفن، رادیو، برنامه های پیش بینی نشده و...

انتظارات ما از خودمان و انتظارات دیگران از ما، می تواند منبع استرس باشد. انتظارات باید واقعی باشند. همچنین باورهایمان درباره توانایی دسترسی به اهداف بایستی مطابق با واقعیت فعلی باشد.انتظار بیش از اندازه از خویشتن باعث کاهش انگیزه می شود

پاداش ( تشویق)

انجام اهداف واقعی بایستی پاداشی را بدنبال داشته باشد. قدر دانی از خودتان به خاطر انجام کار مورد نظرتان بخش عمده برنامه     می باشد. تشویق، توجه ما را به نتایج پایانی کار معطوف می دارد.همانطور که به شروع آن نیز کمک می کند. اینکار در ایجاد حس کنترل و تسلط بر  مساله موثر می باشد.

انگیزه ،ضروری مثل هوا

راهبردهای دیگر

انگیزه و عملکرد با یکدیگر در تعاملند. انگیزه منجر به عملکرد بهتر شده و عملکرد بهتر نیز می تواند انگیزه را افزایش دهد.

بنابراین مایلید از کجا شروع کنید؟

** عبارات مثبت را درباره خودتان به کار ببرید نسبت به جمله هایی که درباره خودتان می گویید آگاه باشید.

** عبارات و جملاتی نظیر (من باید این کار را انجام دهم) می تواند استرس را زیاد کند به همین منظور عبارت (من می توانم این کار را انجام بدهم) را به کار ببرید یا به جای عبارت (من لازم است که این کار را انجام بدهم) عبارت (من مایل هستم که این کار را انجام بدهم) به کار ببرید.

** خودتان را تشویق کنید، موفقیت هایتان را یادداشت کنید و پیشرفتی را که داشته اید بازنگری کنید. دیدن پیشرفت هایتان به نوبه خود عاملی است در ایجاد انگیزه .

** از تجسم (تصویرسازی ذهنی) استفاده کنید. برای مثال زمانی را تجسم کنید که شما واقعا خودتان را با انگیزه احساس  می کردید چه چیزی فرق کرده است آن تفاوتها را بازشناسید.

** خودتان را تشویق کنید، موفقیت هایتان را یادداشت کنید و پیشرفتی را که داشته اید بازنگری کنید. دیدن پیشرفت هایتان به نوبه خود عاملی است در ایجاد انگیزه

شیوه پاسخگویی ما به مسائل، عکس العملها یا احساساتی را در پی دارد که همین عکس العمل ها و احساسات سطح انگیزه ما را تحت تاثیر قرار می دهند. آگاهی یافتن از علت و چگونگی واکنشهایمان به برخی رویدادها، اولین گام در درک این واقعیت است

** ببینید چگونه افکار و احساساتتان برانگیزه شما تاثیر می گذارند در مواجهه با برخی از موقعیتها ما به شیوه ای عکس العمل نشان می دهیم که مبتنی بر نظام افکار یا باورهایمان می باشد. شیوه پاسخگویی ما به مسائل، عکس العملها یا احساساتی را در پی دارد که همین عکس العمل ها و احساسات سطح انگیزه ما را تحت تاثیر قرار می دهند. آگاهی یافتن از علت و چگونگی واکنشهایمان به برخی رویدادها، اولین گام در درک این واقعیت است. اگر همچنان در ارتباط با موارد مطرح شده دچار مشکل هستید مطالعه کتابهای موجود و صحبت و مشورت با یک مشاور می تواند روشی کارآمد در بررسی دقیق تر موضوع باشد.

** شیوه پاسخگویی ما به مسائل، عکس العملها یا احساساتی را در پی دارد که همین عکس العمل ها و احساسات سطح انگیزه ما را تحت تاثیر قرار می دهند. آگاهی یافتن از علت و چگونگی واکنشهایمان به برخی رویدادها، اولین گام در درک این واقعیت است.

فرآوری : نوریه نوچمنی

بخش خانواده ایرانی تبیان


منبع: نشریه پیام مشاور

مطالب مرتبط :

فقط آدمهای موفق معتبرند

شعله اشتیاق ،رمز پیروزی

اراده کنید تا متحول شوید