تبیان، دستیار زندگی
;استان کرمان" نام تاریخی آن « کارمانیا» و یکی از ایالات تاریخی سابق ایران است. این استان در نقطه تلاقی راههای ارتباطی فارس ، سیستان ، خراسان و هندوستان قرار دارد. در کتیبه بیستون نام این ایالت « یوتیه» (یوتیا) آمده است. ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

استان کرمان

نام تاریخی آن « کارمانیا» و یکی از ایالات تاریخی سابق ایران است. این استان در نقطه تلاقی راههای ارتباطی فارس ، سیستان ، خراسان و هندوستان قرار دارد. در کتیبه بیستون نام این ایالت « یوتیه» (یوتیا) آمده است. پس از ظهور اسلام ، گروههایی از اعراب به این ایالت مهاجرت کرده و در آن مسکن گزیدند.

از سال 102 ه.ق تسلط بنی امیه بر ایالت کرمان بیشتر شد . همچنین ابوعلی ابن الیاس در سال 315 ه.ق از طرف سامانیان بر حکومت کرمان گماشته شد.

گنجعلی خان ازامرای معروف دوره صفویه است که نزدیک به 30 سال بر ایالت کرمان حکومت کرد و آثار و ابنیه با ارزشی از خود به یادگار نهاد . این بناها امروزه نیز به عنوان مظهری از هنر معماری دوران صفویه پابرجا است.

بر حاشیه بلندی از کویر لوت ایران، شهر کرمان ، یکی از قدیمی ترین شهرهای ایران واقع است که بنای آن  را به اردشیر بابکان در قرن سوم میلادی نسبت می دهند.


ماهان

شهر ماهان در 38 کیلومتری جنوب شرقی شهر کرمان قرار دارد و آرامگاه شاه نعمت الله ولی در آن واقع است . این شهر زیبا در دامنه ارتفاعات قرار گرفته و وجود آرامگاه شاه نعمت الله ولی ، عامل اصلی شهرت و آبادانی آن گشته است.


آثار دیدنی و توریستی کرمان

بیشتر آثار باقیمانده در شهر کرمان ، متعلق به دوران پس از اسلام است که مهمترین آنها عبارتند از: گنبد جبلیّه ( از آثار دوره سلجوقیان) ، مسجد ملک (از زمان تورانشاه سلجوقی ، قرن پنجم) ، مقبره اتابک ( نیمه دوم قرن ششم ه.ق) ، گنبد سبز ( اواسط قرن نهم ه.ق) ، حمام و بازار ابراهیم خان ( قرن سیزده ه.ق) ، قلعه اردشیر ، قلعه دختر ( از آثار دوره ساسانی) ، حمام و کاروانسرای گنجعلی خان ( که به موزه تبدیل شده) ، مجموعه وکیل و موزه کرمان.


مشتاقیه:

این بنا که به " سه گنبد " نیز شهرت دارد ، از آثار دوره قاجاریه است  . از گنبد مشتاقیه دو گنبد دیگر در این مجموعه بنا شده است . گنبدی که برروی مزار مشتاق قرار دارد در سال 1260 ه.ق بنا گردید. در این عکس ، یکی از گنبدها دیده می شود.


مسجد جامع کرمان:

این مسجد یکی از زیباترین مساجد ایران است که دارای سردر رفیع ، صحن ، ایوان و شبستان می باشد. این بنا بر اساس کتیبه ، سردر اصلی به سال 75 ه.قساخته شده است .


مدرسه ابراهیم خان:

بین سالهای 1218 تا 1240 ه.ق حاکم کرمان ، به نام ابراهیم خان ( ظهیرالدوله) مبادرت به احداث مجموعه ابراهیم خان نمود. این مجموعه شامل: بازار ، حمام ، آب انبار و مدرسه می باشد که اکنون یکی از ارزشمندترین و زیباترین آثار تاریخی شهر کرمان بشمار می رود.