تبیان، دستیار زندگی
آتش نشان ها افراد مهربانی هستند که به هنگام خطر به ما کمک می کنند. شاید شما فکر کنید که آتش نشان ها فقط آتش را خاموش می کنند، اما این طور نیست.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

آتش نشان های مهربان

آتش نشان های مهربان

آتش نشان ها افراد مهربانی هستند که به هنگام خطر به ما کمک می کنند. شاید شما فکر کنید که آتش نشان ها فقط آتش را خاموش می کنند، اما این طور نیست. آن ها افرادی را که زیر آوار گیر می کنند و یا کسانی را که در آسانسور گیر می کنندهم نجات می دهند.

اگر کسی در چاه یا رودخانه بیافتد این آتش نشان های مهربان هستند که آن ها را از آن جا بیرون می آورند. حتی اگر دست کسی لای چرخ گوشت گیر کند این وظیفه ی آتش نشان هاست که به فرد آسیب دیده کمک کنند.

آتش نشانی یک کار پرخطر است، به همین خاطر آتش نشان ها باید بسیار شجاع و باجرات، باهوش و قوی و مهربان باشد.شماره ی مرکز آتش نشانی 125 است.

اگر در جایی حادثه ای اتفاق بیافتد مردم با این شماره تماس می گیرند و آتش نشان ها با ماشین های قرمزشان به آن جا می روند. ماشین های آتش نشانی مجهز به وسایلی برای خاموش کردن آتش و وسایلی برای کمک کردن به افراد آسیب دیده است.

هیچ وقت نباید برای شوخی و یا بازیگوشی با این شماره تماس بگیرید، شاید کسی در جایی جانش در خطر باشد و به این آتش نشان های مهربان نیاز داشته باشد. پس فقط زمانی که حادثه ای اتفاق افتاد باید با این شماره تماس گرفت.

نعیمه درویشی

بخش کودک و نوجوان تبیان


مطالب مرتبط:

این جا چیه؟ خیابونه

پرستار مهربان

جانباز فداکار

من رفتگرم

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.