تبیان، دستیار زندگی
مک نیف و همکار او در کتاب «شما و پروژه های پژوهش در عملتان» برتری های پژوهش در عمل را در جامعه ی آموزش و پرورش، به بهترین نحو ردیف کرده است، او می گوید: طرفداران پژوهش در عمل، از جمله پژوهش در عمل آموزشی، بر این باورند که پژوهش باید از انحصار نخبگان....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

پژوهش در عمل

پژوهش در عمل

مک نیف و همکار او در کتاب «شما و پروژه های پژوهش در عملتان» برتری های پژوهش در عمل را در جامعه ی آموزش و پرورش، به بهترین نحو ردیف کرده است، او می گوید:

طرفداران پژوهش در عمل، از جمله پژوهش در عمل آموزشی، بر این باورند که پژوهش باید از انحصار نخبگان درآید و به صورت مشارکتی – یا فردی – جزو وظایف همه ی دست اندرکاران آموزش و پرورش، به ویژه معلمان، قرار گیرد.

برخی از دلایل این طرفداران عبارتند از:

1. دل نشین ترین فایده ی پژوهش در عمل معلم این است که نتایج پژوهش، از بالا، یا از بیرون کلاس و مدرسه صادر نمی شود؛ بلکه آن ها را خود معلم و همکاران او به دست می آورند.

2. با درگیر شدن معلم در عمل پژوهش، موضوع جدایی بین نظر و عمل از بین می رود.

3. اگر معلم خود،پژوهنده باشد، به یافته های پژوهش های دیگران نیز واکنش نشان می دهد.پژوهش در عمل

4. معلمان، موجه ترین افراد در تشخیص مسائل و نیازهای دانش آموازن و در سطحی بزرگ تر، مشکلات آموزش و پرورش اند. چه بهتر این مسائل به دست خود آنان حل شود.

5. یافته های پژوهش های آموزشی را در نهایت معلم به کار خواهد برد؛ بهتر است خود وی از خانواده ی پژوهشگران باشد.

6. معلم، بیش از دیگران، در معرض پرسش قرار می گیرد. والدین علاقه مند همواره پرسش های خود را با معلمان در میان می گذارند. بهتر است خود معلم درگیر پژوهش و حل مسائل مربوط به خودش باشد.

7. معلم، ضمن پژوهش رشد می کند و به بالندگی می رسد؛ چاره یاب می شود؛ و از طریق فعالیت های پژوهش گرایانه ی او نوجویی و نو خواهی اشاعه می یابد.

8. پژوهش، به وسیله معلم پژوهشگر، رنگ و بوی بومی و محلّی به خود می گیرد. چیزی که جامعه ی بسیار پراکنده و متنوع آموزش و پرورش به آن نیاز بسیار دارد.پژوهش در عمل

9. حاصل پژوهش های معلمان کاملاً جنبه ی کاربردی پیدا می کند، چون معلم فقط برای حل مشکلات کلاس یا مدرسه ی خود دست به پژوهش می زند.

10. سودمندی و کارآیی پژوهش خیلی زود توسط معلم آشکار می شود و کاستی ها را نیز خود او برطرف می کند.

11. وقتی معلم دست به پژوهش می زند و مشکل یا مسأله ی خودش را حل می کند، به یافته های خود احساس تعلق حرفه ای پیدا می کند.

12. پژوهش های معلم پژوهنده، در مقایسه با هزینه های هنگفت در زمینه های مختلف -  که اغلب ناموفق هم هستند – بسیار مناسب و منطقی تر است. پژوهش در عمل

13. مشارکت معلمان در پژوهش، سبب می شود که اعتمد به نفس و خود باوری آنان تقویت شود.

14. هر جا و هر وقت معلم صلاح بداند اقدام به پژوهش می کند.

15. چون داوری در مورد درستی یا نادرستی پژوهش را خود معلم انجام می دهد، زودتر به توان مندی حرفه ای دست می یابد.

بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان

تنظیم: نسرین صادقی