تبیان، دستیار زندگی
باطل، توسط حق حرکت می‌کند!
باطل، توسط حق حرکت می‌کند!
باطل، توسط حق حرکت می‌کند!
قرآن می‌گوید: اگر همه‌ی مردم این قدر شرّ و فاسد و ظالم و دروغگو بودند آن جامعه را هلاک می‌کردیم، چنین جامعه‌ای محال است وجود داشته باشد، اصلاً قابل دوام نیست و فوراً هلاک می‌شود. اینکه قرآن هلاک اقوام گذشته را بیان می‌کند برای چیست؟ می‌گوید قبل از شما اقو
حق و باطل، کدام یک اصالت دارد؟
حق و باطل، کدام یک اصالت دارد؟
حق و باطل، کدام یک اصالت دارد؟
در حکمت الهی اصالت در هستی با حق است، با خیر است، با حُسن و کمال و زیبایی است، باطل‌ها، شرور و نقص‌ها و زشتی‌ها در نهایت امر و در تحلیل نهایی به نیستی‌ها منتهی می‌شوند نه به هستی‌ها... پس شر و باطل در عین حال که اصالت ندارد و از سنخ وجود نیست، در عین حال