تبیان، دستیار زندگی
دانشمندان دانشکده‌ی هلسینکی معتقدند کار زیاد و خستگی‌های ناشی از کار باعث افزایش وزن می‌شود. کسانی که بعد از یک روز کاری، احساس خستگی زیادی می‌کنند و یا از میزان بالای فشار کاری شکایت دارند، بیشتر چاق می‌شوند. در این مطالعه...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

خستگی ناشی از کار، باعث افزایش وزن می‌شود

دانشمندان دانشکده‌ی هلسینکی معتقدند کار زیاد و خستگی‌های ناشی از کار باعث افزایش وزن  می‌شود. کسانی که بعد از یک روز کاری، احساس خستگی  زیادی می‌کنند و یا از میزان بالای فشار کاری شکایت دارند، بیشتر چاق می‌شوند.

در این مطالعه که در نشریه‌ی INTERNATIONAL JOURNAL OF OBESITUYS به‌ چاپ رسیده است هفت هزار زن و دو هزار مرد کارمند در شهر هلسینکی مورد مطالعه قرار گرفتند. یک چهارم از این زنان و  19 درصد از مردان از افزایش وزن طی یک سال گذشته شکایت داشتند. در بین زنان و با شدت کمتر در بین مردان، عدم رضایت از زندگی شغلی و خانوادگی با بیش وزنی و حتی چاقی همراه است. میزان افزایش وزن در مردانی که کارهای پرمشغله و پر مسئولیت دارند به مراتب از مردانی که به کارهای آسان و کم تنش می‌پردازند کمتر است. بیش وزنی هم از نظر اقتصادی و هم از نظر بهداشتی برای جامعه مفید نیست.

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.