تبیان، دستیار زندگی
تصاویر گذشته از داربی های پایتخت را اینجا ببینید ....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تصاویر داربی های گذشته


هفتاد و یکمین داربی پاینخت روز جمعه برگزار خواهد شد تا بار دیگر هیجان در فوتبال ایران به اوج برسد. به همین دلیل تصمیم گرفتیم تا تصاویری از داربی های گذشته دو تیم را برایتان به تصویر بکشیم.

تصاویر داربی های گذشته را در اینجا ببینید.


 • تصاویر دیدار داربی های گذشته
  تصاویر دیدار داربی های گذشته
 • تصاویر دیدار داربی های گذشته
  تصاویر دیدار داربی های گذشته
 • تصاویر دیدار داربی های گذشته
  تصاویر دیدار داربی های گذشته
 • تصاویر دیدار داربی های گذشته
  تصاویر دیدار داربی های گذشته
 • تصاویر دیدار داربی های گذشته
  تصاویر دیدار داربی های گذشته
 • تصاویر دیدار داربی های گذشته
  تصاویر دیدار داربی های گذشته
 • تصاویر دیدار داربی های گذشته
  تصاویر دیدار داربی های گذشته
 • تصاویر دیدار داربی های گذشته
  تصاویر دیدار داربی های گذشته
 • تصاویر دیدار داربی های گذشته
  تصاویر دیدار داربی های گذشته
 • تصاویر دیدار داربی های گذشته
  تصاویر دیدار داربی های گذشته
 • تصاویر دیدار داربی های گذشته
  تصاویر دیدار داربی های گذشته
 • تصاویر دیدار داربی های گذشته
  تصاویر دیدار داربی های گذشته
 • تصاویر دیدار داربی های گذشته
  تصاویر دیدار داربی های گذشته
 • تصاویر دیدار داربی های گذشته
  تصاویر دیدار داربی های گذشته
 • تصاویر دیدار داربی های گذشته
  تصاویر دیدار داربی های گذشته
 • تصاویر دیدار داربی های گذشته
  تصاویر دیدار داربی های گذشته
 • تصاویر دیدار داربی های گذشته
  تصاویر دیدار داربی های گذشته
 • تصاویر دیدار داربی های گذشته
  تصاویر دیدار داربی های گذشته
 • تصاویر دیدار داربی های گذشته
  تصاویر دیدار داربی های گذشته
 • تصاویر دیدار داربی های گذشته
  تصاویر دیدار داربی های گذشته
 • تصاویر دیدار داربی های گذشته
  تصاویر دیدار داربی های گذشته
 • تصاویر دیدار داربی های گذشته
  تصاویر دیدار داربی های گذشته
 • تصاویر دیدار داربی های گذشته
  تصاویر دیدار داربی های گذشته
 • تصاویر دیدار داربی های گذشته
  تصاویر دیدار داربی های گذشته
بخش ورزشی تبیان