در این مطلب چگونگی تولید الکریسیته از طریق بخار آّب و آّب مورد بررسی قرار گرفته است...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تولید الکتریسیته

تولید الکتریسیته

در پایان یک برنامه ی پر بیننده ی تلویزیونی، ناگهان مصرف برق افزایش می یابد. چون الکتریسیته را نمی توان ذخیره کرد، بنابراین نیروگاه های برق باید آمادگی تأمین انرژی لازم را داشته باشند. برای مثال بتوانند مصرفی جهت جوشاندن آب میلیون ها کتری را فراهم کنند.

 

توربین های بخار

تولید الکتریسیته

در نیروگاه های تولید برق فسیلی که زغال سنگ مصرف می شود. انرژی حاصل از سوزاندن زغال سنگ برای تولید بخار آب با فشار و دمای بسیار بالا به کار می رود.

توربین های متصل به ژنراتور ها، با انرژی حاصل از بخار آب به گردش در می آیند.

فقط در حدود 40% انرژی ذخیره شده در زغال سنگ به انرژی الکتریسیته تبدیل می شود. بقیه آن به صورت گرما درمحیط اطراف پخش می شود و یا به عبارت بهتر هدر می رود.

 

ذخیره کردن انرژی

می توان برای ذخیره کردن انرژی به صورت انرژی پتانسیل گرانشی از انرژی الکتریسیته استفاده کرد.

انرژی پتانسیل گرانشی انرژی است که یک جسم به دلیل ارتفاعش از سطح زمین داراست.

تولید الکتریسیته

 

در هنگام شب تقاضا برای مصرف برق کمتر است. در تلمبه خانه ی ایستگاه ذخیره سازی انرژی ، آب از یک مخزن و در سطح پایین به مخزنی بالاتر منتقل می شود.

 

زمانی ک تقاضا برای الکریسیته زیاد است، یا به عبارتی زمان اوج مصرف،  آب از مخزن بالایی سرازیر می شود.

هم چنان که آب از طریق لوله هایی به پایین سرازیر می شود، از ارتفاع آن کاسته و به سرعت آن افزوده می شود. انرژی پتانسیل گرانشی ذخیره شده در آب به صورت انرژی جنبشی در می آید و آزاد می شود.

تولید الکتریسیته

 

قبل از رسیدن آب به مخزن پایینی جریان سریع آب از توربین ها می گذرد.

انرژی آب صرف چرخش توربین ها می شود. توربین ها ژنراتور ها را به حرکت در می آورند. به این ترتیب انرژی ذخیره شده در آب به الکتریسیته تبدیل می شود.

 

سلول های خورشیدی

تولید الکتریسیته

 

ماهواره ها انرژی الکتریکی لازم را از سلول های خورشیدی تأمین می کنند. در سلول خورشیدی با تابش نور، الکتریسیته تولید می شود.

 

قسمتی از انرژی الکتریکی در باتری ها ذخیره می شود و در هنگامی که ماهواره در طرف تاریک زمین قرار می گیرد از آن استفاده می شود.

 

 


مرکز یادگیری سایت تبیان

تهیه: ستاره نوربخش - تنظیم: یگانه داودی