تبیان، دستیار زندگی
کتاب "راز پیروزی کودتای 28 مرداد" پرده از رازها و زوایای پنهان یک رویداد تاریخی نه چندان دور پرده برداشته و با اتکا بر استناد و وقایع نگاری ، به معرفی نظامیان و عوامل درجه اول نقش دار در این حادثه می پردازد. همان طور که در...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

نام کودتاگران و " راز پیروزی کودتای 28 مرداد " برملا شد


کتاب "راز پیروزی کودتای 28 مرداد" پرده از رازها و زوایای پنهان یک رویداد تاریخی نه چندان دور پرده برداشته و با اتکا بر استناد و وقایع نگاری ، به معرفی نظامیان و عوامل درجه اول نقش دار در این حادثه می پردازد.

همان طور که در حافظه تاریخی و سیاسی ایرانیان به ثبت رسیده، دولت محمد مصدق با یک کودتای نظامی به اصطلاح یک شبه برانداخته شده است و این بدان معناست که واحدی نظامی و یا واحدهایی نظامی از ارتش وقت ایران زمینه سرنگونی آن را فراهم آوردند.

شاید هنوز سال های طولانی دیگری ضرور باشد که درباره مسائل گوناگون مکتوم و پنهان مانده آن - که مسیر تحولات اجتماعی ایران را تغییر داده و سرانجام بعد از بیش از ربع قرن موجب پیدایش پدیده ای به نام نظام اسلامی در ایران شده است - به کنکاش پرداخت.

نگارنده اثر - محمد حسین محمدی - از اعضای سازمان نظامی حزب توده ایران، با توسل به دانسته ها، دریافت ها و اطلاعاتی که از وجوه نظامی کودتا داشته، به کتاب "نظر از درون به نقش حزب توده ایران" نوشته بابک امیرخسروی و نقش آن در ایجاد توهم و آشفته فکری های سیاسی و تاریخی، انتقاد کرده و نوشته است:

" ... آقای بابک امیرخسروی در کتاب مزبور سعی و کوشش فراوان بکار برده اند تا ثابت نمایند که: 1- بعد از کودتای 25 مرداد که به شکست انجامید هیچ طرح کودتایی برای براندازی حکومت دکتر مصدق برنامه ریزی نشده بود به جز برپایی تظاهراتی به دست چند صد نفر اوباش و لمپن 2- ارتش ایران در مجموع، کوچک ترین مشارکتی در کودتای 28 مرداد نداشت و به حکومت ملی وفادار ماند ..."

نویسنده "راز پیروزی کودتای 28 مرداد" در مستندنگاری های خود در پی پاسخ دادن به این پرسش است که اگر این نیروهای برانداز، نیروهای نظامی بیگانه نبودند، پس کدام نیروهای نظامی و یا کدام واحد نظامی داخلی، براندازی حکومت را امکان پذیر ساخت و کدام فرماندهان نظامی به سرنگونی حکومت قانونی دکتر مصدق یاری رساندند؟

برخلاف اغلب کتب، نشریات و مقالات منتشر شده درباره این رویداد تاریخی، این کتاب به جنبه های سیاسی آن واقعه توجهی ندارد و تنها از منظر نظامی به بررسی و موشکافی کودتاهای 25 و 28 مرداد 1332 و پرده برداشتن از اسامی فعالان و کودتاچیان می پردازد.

برخی فصل های کتاب عبارت اند از: زمان طراحی و برنامه ریزی کودتای 28 مرداد، خاطرات ستوان دوم هوشنگ قربان نژاد، ستون ضربت در خیابان های شهر، محمدحسن اخوی کیست؟، ماجرای دستگیری و کشتن سرتیپ افشارطوس، عملکرد سرتیپ تقی ریاحی و ...

"راز پیروزی کودتای 28 مرداد" نوشته محمدجعفر محمدی در 217 صفحه و بهای 2400 تومان اخیرا از سوی نشر اختران روانه پیشخوان شده است.

لینک:

به مناسبت كودتای 28 مرداد 1332